Prijava 2023

Prijavljivanje na Festival ”Isidor Bajić” se vrši isključivo elektronskim putem. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu (biće postavljena na ovoj stranici blagovremeno);
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Celokupnu dokumentaciju je potrebno poslati na mejl festivalisidorbajic@gmail.com, najkasnije do 1. maja 2023. godine. Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Donacija za učešće na festivalu iznosi 4.000,00 dinara po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 35 evra po učesniku, za učesnike iz inostranstva.

Po potrebi, organizator će obezbediti dežurnog korepetitora, uz nadoknadu od 1.500,00 dinara (1 proba i nastup), koju je učesnik dužan da uplati prilikom registracije.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.