Prijava 2023

Prijavljivanje se vrši od 15. aprila do 1. maja 2022. godine, isključivo u elektronskoj formi. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

 • popunjenu elektronsku prijavu (biće postavljena na ovoj stranici blagovremeno);
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
 • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Celokupnu dokumentaciju potrebno je poslati na mejl festivalisidorbajic@gmail.com, a u subjektu (naslovu) mejla obavezno upisati disciplinu (Kamerna muzika) i naziv sastava.

Donacija za učešće na festivalu iznosi 2.000,00 dinara, PO ČLANU SASTAVA.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije:

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način:

 • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika (jedan član sastava)
 • svrha uplate: Donacija za FIB – kamerna muzika, za ime sastava
 • primalac: Udruženje Novosadski duvački kvintet, Miše Dimitrijevića 62, Novi Sad
 • račun primaoca: 170-30016278000-29
 • poziv na broj: 12-05-2023

U slučaju da uplatu donacije ne vrši ni jedan od članova sastava, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime sastava za koga se uplaćuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za FIB – kamerna muzika, za ime sastava.

Na nalogu za uplatu Kamerna muzika sastavi uplaćuju zbirni iznos za donaciju (zbir donacija svih članova sastava, npr. četiri člana sastava uplaćuju 8.000,00 dinara).

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnici koji uplaćuje donacije.

Prilikom onlajn prijavljivanja, učesnik može naručiti video snimak svog nastupa. Nastup se snima visoko kvalitetnom audio i video opremom, od strane izuzetnih profesionalaca iz produkcijske kuće „Lumos Media Novi Sad“. Snimci se, nakon nastupa, šalju onlajn servisima ili se prebacuju na USB koji donesu takmičari.

Naručivanje snimanja se može izvršiti SAMO preko onlajn prijave. Naručivanje snimanja za vreme takmičenja nije moguće!

Naknada iznosi 2000 dinara. (Za učesnike iz inostranstva naknada iznosi 20€.)

Uplata naknade za video snimanje se vrši na sledeći način:

 • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika (jedan član sastava)
 • svrha uplate: Naknada za troškove snimanja za FIB – kamerna muzika, za ime sastava
 • primalac: Udruženje Novosadski duvački kvintet, Miše Dimitrijevića 62, Novi Sad
 • račun primaoca: 170-30016278000-29
 • poziv na broj: 13-05-2023

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381603836868;
 • e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com