Žiri 2023

Učesnike ocenjuje žiri sastvaljen od tri do pet članova, renomiranih klavirskih pedagoga iz zemlje. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija za disciplinu OŠ klavir su (po abecednom redu):

  • Mate Kristina, MŠ Subotica
  • Popov Marić Dragana, MŠ „Isidor Bajić”, Novi Sad
  • Ravnjak Aleksandra, MŠ „Slavenski”, Beograd