Žiri 2023

Učesnike ocenjuje žiri sastvaljen od tri do pet članova, renomiranih klavirskih pedagoga iz zemlje. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Žiri dodeljuje prvu, drugu i treću nagradu za izvođenje. U odluci o dodeljivanju nagrade za autorsko delo u radu žirija učestvovaće dodatni član-kompozitor.

Žiri može dodeliti i specijalnu nagradu za najbolju autorsku kompoziciju.

Žiri može proglasiti laureata takmičenja.

Članovi žirija za disciplinu OŠ klavir su (po abecednom redu):

  • Mate Kristina, MŠ Subotica
  • Popov Marić Dragana, MŠ „Isidor Bajić”, Novi Sad
  • Ravnjak Aleksandra, MŠ „Slavenski”, Beograd