Nagrade 2024

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen. Žiri proglašava pobednika u svakoj kategoriji.

Titulu laureata može da ponese samo učesnik sa maksimalnih 100 bodova. Ova odluka žirija mora biti jednoglasna.

Organizatori zadržavaju pravo organizacije završnog koncerta, na kome će nastupiti takmičari odabrani od strane organizatora i stručnog žirija.

OCENJIVANJE UČESNIKA

Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednjeg broja bodova. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

  • Prva nagrada – 90 do 100 bodova;
  • Druga nagrada – 80 do 89,99;
  • Treća nagrada – 70 do 79,99;
  • Pohvala – 60 do 69,99.

NAGRADE ZA NASTAVNIKE

Članovi žirija jednoglasnom odlukom mogu proglasiti najuspešnijeg nastavnika na festivalu.

OSTALE NAGRADE

Organizator takmičenja dodeljuje specijalno priznanje:

  • najmlađem učesniku festivala;
  • školi sa najvećim brojem učesnika na festivalu.