Nagrade 2017

OCENJIVANJE UČESNIKA

Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednje ocene. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

 • Prva nagrada: 90 – 100 bodova;
 • Druga nagrada: 80 – 89,99 bodova;
 • Treća nagrada: 70 – 79,99 bodova;
 • Pohvala: 60 – 69,99 bodova.

NAGRADE

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen.

Svaki nagrađeni učesnik dobiće diplomu.

Članovi žirija mogu da proglase jednog laureata u petoj ili šestoj kategoriji za redovne učenike osnovnih muzičkih škola.

Titulu laureata može da ponese samo učesnik sa maksimalnih 100 bodova.

Ova odluka žirija mora biti jednoglasna.

SPECIJALNE NAGRADE ZA REDOVNE UČENIKE OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA

Laureat festivala nagrađuje se:

 • plaćenom kotizacijom za učešće na Pijanističkom takmičenju Memorijal “Isidor Bajić” 2018. godine, koju će organizator uplatiti na ime učešća laureata na takmičenju i time omogućiti besplatno učešće na CD audiciji.
 • plaćenom kotizacijom za učešće na majstorskim kursevima u organizaciji: Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, ili Akademije umetnosti u Novom Sadu, ili Udruženja klavirskih pedagoga Erope-Vojvodine. O izboru majstorskog kursa odlučuje organizator festivala.
 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić” na Svetskoj konferenciji klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2017. godine.
 • učešćem na majstorskim radionicama u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga, pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2017. godine.

Ukoliko ni jedan učesnik u petoj ili šestoj kategoriji nije poneo titulu laureate najbolje plasirani prvonagrađeni učesnik u toj kategoriji nagrađuju se:

 • plaćenom kotizacijom za učešće na majstorskim kursevima u organizaciji: Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, ili Akademije umetnosti u Novom Sadu, ili Udruženja klavirskih pedagoga Erope-Vojvodine. O izboru majstorskog kursa odlučuje organizator festivala.
 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić” na Svetskoj konferenciji klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2017. godine.
 • učešćem na majstorskim radionicama u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga, pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2017. godine.

Najbolje plasirani prvonagrađeni učesnici iz ostalih kategorija nagrađuju se:

 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić” na Svetskoj konferenciji klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2017. godine.
 • učešćem na majstorskim radionicama u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga, pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2017. godine.

SPECIJALNE NAGRADE ZA UČENIKE KOJI NE POHADJAJU REDOVNO OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

Najbolje plasirani prvonagrađeni učesnici u svim kategorijama nagrađuju se:

 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić” na Svetskoj konferenciji klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2017. godine.

NAGRADE ZA NASTAVNIKE

Članovi žirija jednoglasnom odlukom mogu proglasiti najuspešnijeg nastavnika na festivalu.

Najuspešnijem nastavniku dodeljuje se novčana nagrada u visini od 10.000,00 dinara.

OSTALE NAGRADE

Organizator takmičenja dodeljuje specijalno priznanje:

 • najmlađem učesniku festivala;
 • školi sa najvećim brojem učesnika na festivalu.