Nagrade 2018

OCENJIVANJE UČESNIKA

Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednjeg broja bodova. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

  • Prva nagrada – 90 do 100 bodova;
  • Druga nagrada – 80 do 89,99;
  • Treća nagrada – 70 do 79,99;
  • Pohvala – 60 do 69,99.

NAGRADE

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen.

Svaki nagrađeni učesnik dobiće diplomu.

Članovi žirija mogu da proglase jednog, a najviše dva laureata za različite instrumente. Laureat će dobiti set žica.

Titulu laureata može da ponese samo učesnik sa maksimalnih 100 bodova. Ova odluka žirija mora biti jednoglasna.

NAGRADE ZA NASTAVNIKE

Članovi žirija jednoglasnom odlukom mogu proglasiti najuspešnijeg nastavnika na festivalu. Najuspešnijem nastavniku dodeljuje se novčana nagrada u visini od 10.000,00 dinara.

OSTALE NAGRADE

Organizator takmičenja dodeljuje specijalno priznanje:

  • najmlađem učesniku festivala;
  • školi sa najvećim brojem učesnika na festivalu.