Nagrade 2020

Žiri dodelјuje prvu, drugu i treću nagradu za izvođenje.

Žiri može proglasiti laureata takmičenja.

OCENJIVANJE UČESNIKA

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen. Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednjeg broja bodova. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

  • Prva nagrada – 90 do 100 bodova;
  • Druga nagrada – 80 do 89,99;
  • Treća nagrada – 70 do 79,99;
  • Pohvala – 60 do 69,99.

NAGRADE

Svaki nagrađeni učesnik dobiće diplomu.

Najbolje plasirani učesnik u kategoriji TO i UP sa maksimalnih 100 bodova – Laureat, nagrađuje se plaćenom kotizacijom za učešće na Pijanističkom takmičenju Festival “Isidor Bajić” 2021. godine.