Prijava 2016

Prijavljivanje se vrši od 01. marta do 22. aprila 2016. godine, isključivo putem elektronske forme koja je postavljena na ovoj stranici. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Donacija za učešće na festivalu iznosi 3.000,00 dinara, po učesniku.

Po potrebi, organizator će obezbediti dežurnog korepetitora, uz nadoknadu od 1.000,00 dinara (1 proba i nastup) koju je učesnik dužan da uplati prilikom registracije.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način

  • uplatilac: ime i prezime, adresa polaznika
  • svrha uplate: Donacija za festival – Raspevane strune
  • primalac: FIB, Novi Sad
  • račun primaoca: 125-1823721-27
  • poziv na broj: 04-2016

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – Raspevane strune, za ime i prezime učesnika

Za učesnike iz inostranstva

Potrebno je kontaktirati organizatora na e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com, radi dobijanja informacija o potrebnim instrukcijama za uplatu donacije.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

  • telefon: +381691005964;
  • e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com