Prijava 2018

Javaslatok – Vonósok (pdf)

Prijavljivanje se vrši do 30. aprila 2018. godine, isključivo putem elektronske forme koja će biti postavljena na ovoj stranici. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Donacija za učešće na festivalu iznosi 3.000,00 dinara, po učesniku.

Po potrebi, organizator će obezbediti dežurnog korepetitora, uz nadoknadu od 1.000,00 dinara (1 proba i nastup) koju je učesnik dužan da uplati prilikom registracije.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način

  • uplatilac: ime i prezime, adresa polaznika
  • svrha uplate: Donacija za festival – Raspevane strune
  • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope – Vojvodina
  • račun primaoca: 125-1831930-38
  • poziv na broj: 04-2018

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – Raspevane strune, za ime i prezime učesnika.

Za učesnike iz inostranstva

Potrebno je kontaktirati organizatora na e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com, radi dobijanja informacija o potrebnim instrukcijama za uplatu donacije.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

[caldera_form id=“CF5ac3b8cda93a0″]

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

  • telefon: +381691005964;
  • e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com