Prijava 2017

Prijavljivanje se vrši do 30. aprila 2017. godine, isključivo putem elektronske forme koja će biti postavljena na ovoj stranici. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata

 • popunjenu elektronsku prijavu
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
 • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Donacija za učešće na festivalu iznosi 3.000,00 dinara, po učesniku.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način:

 • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
 • svrha uplate: Donacija za festival – TO i UP klavir
 • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope – Vojvodina
 • račun primaoca: 125-1831930-38
 • poziv na broj: 02-2017

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – TO i UP klavir, za ime i prezime učesnika.

Za učesnike iz inostranstva

Potrebno je kontaktirati organizatora na e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com, radi dobijanja informacija o potrebnim instrukcijama za uplatu donacije.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

[caldera_form id=“CF56c1f1349f27d“]

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381691055321;
 • telefon: +381691055003;
 • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com