Prijava 2020

Prijavljivanje se vrši do 6. maja 2020. godine, isključivo putem elektronske forme koja na ovoj stranici. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata

 • popunjenu elektronsku prijavu
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
 • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Donacija za učešće na festivalu iznosi 3.500,00 dinara, po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 30 evra po učesniku, za učesnike iz inostranstva.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način:

 • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
 • svrha uplate: Donacija za festival – TO i UP klavir
 • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope – Vojvodina
 • račun primaoca: 150-1863490-69
 • poziv na broj: 02-2020

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – TO i UP klavir, za ime i prezime učesnika.

Za učesnike iz inostranstva

Potrebno je kontaktirati organizatora na e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com, radi dobijanja informacija o potrebnim instrukcijama za uplatu donacije.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

[caldera_form id=“CF56c1f1349f27d“]

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381691055321;
 • telefon: +381691055003;
 • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com