Propozicije 2024

Organizator takmičenja je FIB, Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu. Festival “Isidor Bajić” organizuje se za disciplinu KLAVIR i biće održan u muzičkoj školi ”Isidor Bajić”, Bulevar cala Lazara 67, Novi Sad, 25. i 26. maja 2024. godine, a prijavljivanje je od 15. aprila do 15. maja 2024. godine.

Takmičari će imati priliku da nastupe u novoj sali, na novom koncertnom klaviru Shigeru Kawai, koji je potpisala poznata pijanistkinja Marta Argerič.

Svrha Festivala “Isidor Bajić” je:

 • Interaktivna razmena pedagoških iskustava;
 • Popularizacija klasične muzike i negovanje principa “radost muziciranja” kod dece;
 • Afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima;
 • Mogućnost stručnog usavršavanja za pedagoge.

Festival “Isidor Bajić” je javan i pravo učešća na festivalu imaju:

 • redovni učenici osnovnih muzičkih škola;
 • učenici koji ne pohadjaju REDOVNO osnovnu muzičku školu;
 • učenici srednjih muzičkih škola, teoretskog odseka;
 • učenici srednjih muzičkih škola instrumentalnog odseka, koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet.

 

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa

 

Kategorije i dozvoljena minutaža nastupa za redovne učenike osnovnih muzičkih škola:

 • Bebi kategorija: rođeni 2015. godine i mlađi – do 4 minutа;
 • Prva kategorija: rođeni 2014. godine – do 5 minuta;
 • Druga kategorija: rođeni 2013. godine – do 6 minuta;
 • Treća kategorija: rođeni 2012. godine – do 7 minuta;
 • Četvrta kategorija: rođeni 2011. godine – do 8 minuta;
 • Peta kategorija: rođeni 2010. godine – do 9 minuta;
 • Šesta kategorija: rođeni 2009. godine – do 10 minuta.

U svim kategorijama program se izvodi po slobodnom izboru i napamet

Kategorije i dozvoljena minutaža nastupa za učenike koji ne pohađaju redovno osnovnu muzičku školu:

 • Prva kategorija: do 2 godine učenja – do 5 minutа;
 • Druga kategorija: do 4 godine učenja – do 7 minuta;
 • Treća kategorija: do 6 godina učenja – do 10 minuta.

U svim kategorijama program se izvodi po slobodnom izboru i napamet.

 

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa za učenike srednjih muzičkih škola

 

TEORETSKI ODSEK

 • I kategorija – učenici I TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 8 minuta.
 • II kategorija – učenici II TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 8 minuta.
 • III kategorija – učenici III TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 10 minuta.
 • IV kategorija – učenici IV TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 10 minuta.

Učesnici III i IV kategorije TO mogu u program za takmičenje da prijave autorsko delo. U tom slučaju pored svoje kompozicije izvode bar još jednu kompoziciju različitih epoha i različitog karaktera po svom izboru.

U svim kategorijama program se izvodi napamet.

UPOREDNI KLAVIR

 • I kategorija – učenici I UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 5 minuta
 • II kategorija – učenici II UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 7 minuta
 • III kategorija – učenici III UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 10 minuta
 • IV kategorija – učenici IV UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 10 minuta.

Učesnici III i IV kategorije UP mogu u program za takmičenje da prijave autorsko delo. U tom slučaju pored svoje kompozicije izvode bar još jednu kompoziciju različitih epoha i različitog karaktera po svom izboru.

U svim kategorijama program se izvodi napamet.

Prelazne i završne odredbe

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala.

Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381691055321;
 • e mail: fib.klavir@gmail.com