Propozicije 2024

Festival “Isidor Bajić” – Raspevane strune biće održan u Muzičkoj školi ”Isidor Bajić”, Bulevar Cara Lazara 67, Novi Sad, 11. i 12. maja 2024. godine, a prijavljivanje je od 1. do 30. aprila 2024. godine.

Organizator festivala FIB Raspevane strune je Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu, u saradnji sa Udruženjem ”Družiciranje”. Generalni sekretar je Ivana Makević Mađarić.

Svrha Festivala “Isidor Bajić” je:

 • interaktivna razmena pedagoških iskustava;
 • popularizacija klasične muzike i negovanje principa “radost muziciranja” kod dece;
 • afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima;
 • mogućnost stručnog usavršavanja za pedagoge.

Festival “Isidor Bajić” je javan i pravo učešća na festivalu imaju redovnii i vanredni učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola i srodnih institucija iz zemlje i inostranstva.

Festival “Isidor Bajić” organizuje se za discipline:

 • VIOLINA – VIOLA – VIOLONČELO – KONTRABAS

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa

VIOLINA

 • Bebi kategorija: rođeni 2015. godine i mlađi
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 5 minutа
 • Prva kategorija: rođeni 2014. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2013. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2012. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 10 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2011. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 10 minuta
 • Peta kategorija: rođeni 2010. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 12 minuta
 • Šesta kategorija: rođeni 2009. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru.
  • Trajanje: do 15 minuta
 • Sedma kategorija: rođeni 2007. i 2008. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i kompozicija po izboru.
  • Trajanje: do 20 minuta
 • Osma kategorija: rođeni 2005. i 2006. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i kompozicija po izboru
  • Trajanje: do 20 minuta

VIOLA

 • Bebi kategorija: rođeni 2013. i mlađi
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Prva kategorija: rođeni 2012. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2011. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2010. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 9 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2009. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i komad po izboru
  • Trajanje: do 10 minuta
 • Peta kategorija: rođeni 2007. i 2008. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i kompozicija po izboru.
  • Trajanje: do 20 minuta
 • Šesta kategorija: rođeni 2005. i 2006. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i kompozicija po izboru
  • Trajanje: do 20 minuta

 

VIOLONČELO

 • Bebi kategorija: rođeni 2015. godine i mlađi
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 5 minutа
 • Prva kategorija: rođeni 2014. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2013. godine
  • Program: dve kompozicije po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2012. godine
  • Program: koncert ili končertino ili sonata – 1. ili 2. i 3. stav ili dva stava barokne sonate i komad po izboru
  • Trajanje: do 10 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2011. godine
  • Program: koncert ili končertino ili sonata – 1. ili 2. i 3. stav ili dva stava barokne sonate i komad po izboru
  • Trajanje: do 10 minuta
 • Peta kategorija: rođeni 2010. godine
  • Program: koncert ili končertino – 1. ili 2. i 3. stav ili dva stava barokne sonate i komad po izboru
  • Trajanje: do 12 minuta
 • Šesta kategorija: rođeni 2009. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav ili dva stava barokne sonate i komad po izboru
  • Trajanje: do 15 minuta
 • Sedma kategorija: rođeni 2007. i 2008. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i kompozicija po izboru.
  • Trajanje: do 20 minuta
 • Osma kategorija: rođeni 2005. i 2006. godine
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i kompozicija po izboru
  • Trajanje: do 20 minuta

 

KONTRABAS

 • Prva kategorija: prvi razred OMŠ
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 6 minuta
 • Druga kategorija: drugi razred OMŠ
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 7 minuta
 • Treća kategorija: treći razred OMŠ
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Četvrta kategorija: četvrti razred OMŠ
  • Program: dve kompozicije po izboru
  • Trajanje: do 9 minuta
 • Peta kategorija: prvi i drugi razred SMŠ
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav ili dva stave sonate i kompozicija po izboru.
  • Trajanje: do 20 minuta
 • Šesta kategorija: III i IV razred SMŠ
  • Program: koncert – 1. ili 2. i 3. stav i kompozicija po izboru.
  • Trajanje: do 20 minuta

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala. Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojom učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381605753913;
 • e-mail: fib.raspevanestrune@gmail.com