Propozicije 2022

Srednjоškolsko takmičenje iz klavira „Festival Isidor Bajić” je otvoreno za sve učenike:

 • teoretskog odseka i
 • instrumentalnog odseka, koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet.

Festival “Isidor Bajić” održaće se u muzičkoj školi ”Isidor Bajić”, Bulevar cala Lazara 67, Novi Sad, 27-30. maja 2022. godine.

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa na takmičenju

TEORETSKI ODSEK

 • I kategorija – učenici I TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 8 minuta.
 • II kategorija – učenici II TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 8 minuta.
 • III kategorija – učenici III TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 10 minuta.
 • IV kategorija – učenici IV TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 10 minuta.

Učesnici III i IV kategorije TO mogu u program za takmičenje da prijave autorsko delo. U tom slučaju pored svoje kompozicije izvode bar još jednu kompoziciju različitih epoha i različitog karaktera po svom izboru.

U svim kategorijama program se izvodi napamet.

UPOREDNI KLAVIR

 • I kategorija – učenici I UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 5 minuta
 • II kategorija – učenici II UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 7 minuta
 • III kategorija – učenici III UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 10 minuta
 • IV kategorija – učenici IV UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 10 minuta.

Učesnici III i IV kategorije UP mogu u program za takmičenje da prijave autorsko delo. U tom slučaju pored svoje kompozicije izvode bar još jednu kompoziciju različitih epoha i različitog karaktera po svom izboru.

U svim kategorijama program se izvodi napamet.

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala.

Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefone: +381691055321; +381691055003;
 • e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com