Raspored 2016

Satnica takmičenja:

Subota, 28. maj 2016.

 • 10:00-11:15 Bebi kategorija (učenici koji redovno pohađaju MŠ)
 • 11:15-11:45 Pauza
 • 11:45-13:00 Prva kategorija (učenici koji redovno pohađaju MŠ)
 • 13:00-15:00 Pauza
 • 15:00-17:45 Druga kategorija (učenici koji redovno pohađaju MŠ)

Nedelja, 29. maj 2016.

 • 10:00-11:00 Prva kategorija (učenici koji ne pohađaju MŠ)
 • 11:00-11:15 Pauza
 • 11:15-11:45 Druga kategorija (učenici koji ne pohađaju MŠ)
 • 11:45-12:00 Pauza
 • 12:00-12:45 Treća kategorija (učenici koji ne pohađaju MŠ)
 • 12:45-14:30 Pauza
 • 14:30-16:45 Treća kategorija (učenici koji redovno pohađaju MŠ)
 • 16:45-17:15 Pauza
 • 17:15-18:30 Četvrta kategorija (učenici koji redovno pohađaju MŠ)

Ponedeljak, 30. maj 2016.

 • 10:00-11:45 Peta kategorija (učenici koji redovno pohađaju MŠ)
 • 11:45-12:15 Pauza
 • 12:15-13:30 Šesta kategorija (učenici koji redovno pohađaju MŠ)

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Raspored i detaljna satnica nastupa redovnih učenika osnovnih muzičkih škola:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Raspored i detaljna satnica nastupa učenika koji ne pohađaju redovno osnovnu muzičku školu:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije):

Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.