Raspored 2019

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Raspored i detaljna satnica nastupa učesnika za OŠ klavir:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Redovni učenici muzičkih škola

Učenici koji ne pohađaju redovno muzičku školu

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji za koju su se prijavili.

Raspored kategorija po danima za OŠ klavir:

Subota, 25. maj 2019. godine

UČENICI KOJI REDOVNO POHAĐAJU OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU
10:00 – 10:40 Bebi kategorija
10:40 – 11:00 Pauza – Žiriranje
11:00 – 11:50 Prva kategorija
11:50 – 12-10 Pauza
12:10 – 12:45 Prva kategorija
12:45 – 13:30 Pauza – Žiriranje
13:45 – 14:30 Četvrta kategorija
14:30 – 14.45 Žiriranje
Pauza do 16:45
16.45 – 17:30 Druga kategorija
17:30 – 17:45 Pauza
17:45 – 18:30 Druga kategorija

Nedelja, 26. maj 2019. godine

UČENICI KOJI NE POHAĐAJU REDOVNO OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU
10:00 – 10:45 Prva kategorija
10:45 – 11:00 Pauza
11:00 – 11:45 Druga kategorija
11:45 – 12:15 Treća kategorija
12:15 – 13:00 Pauza – Žiriranje

UČENICI KOJI REDOVNO POHAĐAJU OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU
13:00 – 14:15 Treća Kategorija
14:15 – 14.30 Žiriranje
Pauza do 16:15
16:15 – 17.30 Peta i Šesta kategorija
17:30 – 18.15 Pauza – Žiriranje