Raspored 2019

Raspored i detaljna satnica nastupa za TO i UP klavir:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Nedelja, 26. maj 2019. godine

Učenici teoretskog odseka

Učenici instrumentalnog odseka koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet

Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji za koju su se prijavili.