Žiri 2024

Učesnike ocenjuje žiri sastvaljen od tri do pet članova, renomiranih klavirskih pedagoga iz zemlјe. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija za disciplinu OŠ klavir su (po abecednom redu):

  • Andrea Der, MŠ Subotica
  • Marija Obrenović, MŠ ”Mihajlo Vukdragović”, Šabac
  • Nikola Radaković, MŠ ”Isidor Bajić”, Novi Sad

ANDREA DER MILOVANOVIĆ je rođena 1986. godine u Segedinu (Mađarska). Osnovno muzičko obrazovanje stiče u Subotici u klasi prof. Marije Sekelj, a srednje obrazovanje u klasi prof. Milene Apić i Olge Borzenko u Novom Sadu u Muzičkoj školi “Isidor Bajić”. Bila je polaznik pripremne godine za mlade talente pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Rite Kinke. Akademiju umetnosti u Novom Sadu završava u klasi prof. Biljane Gorunović. Nakon završenih osnovnih i master studija, usavršavanje nastavlja na specijalističkim, a nakon toga i doktorskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na odseku za kamernu muziku. U svom dosadašnjem školovanju, Andrea Der je pohađala brojne majstorske kurseve na kojima je imala priliku da sarađuje sa eminentnim klavirskim pedagozima. Neki od njih su: Jurij Kot, Rita Kinka, Arbo Valdma, Diane Andersen, Aleksandar Madzar, Wei Yi Yang,

Sergej Kudrijakov, Lantoš Ištvan i drugi. Dobitnik je velikog broja nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima.Dodeljena joj je diploma za postignute rezultate u oblasti klavira od strane izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine i priznanje “Dr Ferenc Bodrogvari”.

Nastupala je u svim značajnijim salama Srbije predstavljajući se publici kao solista i kao član kamernih ansambala. U okviru klavirskog dua Floreus, u sastavu Sanja Lukovac-Andrea Der, predstavila se publici nizom uspešnih celovečernjih koncerata.  Andrea Der trenutno radi kao profesor klavira u Muzičkoj školi u Subotici.

U toku dosadašnjeg pedagoškog rada njeni učenici postižu zapažene rezultate na Republičkim i međunarodnim takmičenjima i festivalima u državi i u inostranstvu.

Od 2015. godine je jedan od osnivača i organizator međunarodnog festivala mladih pijanista “Pianissimo” u Subotici.

 

MARIJA OBRENOVIĆ rođena je 1991. godine u Šapcu gde završava osnovno i srednje muzičko obrazovanje u klasi profesorke Helene Davidović. Studije klavira nastavlja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke Rite Kinke u čijoj klasi završava osnovne i master sa najvećom ocenom. Tokom osnovne i srednje škole dobitnik je velikog broja nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kako iz solo klavira, tako i u oblasti kamerne muzike. Tokom školovanja usavršava se kroz seminare i majstorske radionice eminentnih pedagoga kao što su: Svetlana Bogino, Vladimir Ogarkov, Arbo Valdma, Jurij Kot, Jokut Mihailović, Aleksandra Romanić, Vladimir Cvijić, Lidija Bizjak, Đorđe Milojković.

Kao član klavirskog kvarteta Animato pohađala je seminare kod „Manhattan“ gudačkog kvarteta (USA),  „Amar“ gudačkog kvarteta (Švajcarska), Vide Vujić (Austrija), Mario Perisa (Španija), klavirskog tria „Immersio“ (Austrija). Sa ansamblom redovno nastupa na koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu kao što su: „Nei Suoni dei Luoghi“ (Italija), „Boljšoj festival“ (Srbija), „Via Pontica“ (Bugarska), „Ars Halieti“ (Slovenija), „Sarajevo Chamber Music Festival“ (BiH), „Convivium Musicum“ (Srbija), „Kult“ (Srbija), „Dunavska sonata“ (Srbija), „Somus“ (Srbija). Animato je održao veliki broj celovečernjih i humanitarnih koncerata u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Šapcu, Rumi, Pančevu, Subotici…Od 2017. sa ansamblom je pod mentorstvom profesora Dejana Subotića. Trenutno je student završne godine doktorskih studija iz oblasti kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Takođe aktivno nastupa kao član dua M&M sa gitaristom Markom Erdevičkim (Norveška) sa kojim je održala nekoliko koncerata u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu, Bergenu, Oslu (Norveška)…

Od 2013. godine bila je zaposlena kao nastavnik klavira u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi “Petar Konjović” u Somboru. Učenici iz njene klase osvojili su više značajnih nagrada na domačim i internacionalnim takmičenjima, a nekolicina je nastavila dalje školovanje na visokoškolskim ustanovama. Trenutno je nastavnik klavira i klavirski saradnik-korepetitor u Muzičkoj školi „Mihailo Vukdragović“ u Šapcu.

 

NIKOLA RADAKOVIĆ rođen je 1983. god. u Novom Sadu. Učenje klavira započinje sa dvanaest godina i nižu muzičku školu završava u roku od dve godine u klasi prof. Lidije Nikolić i prof. Milene Apić. Srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u muzičkoj školi „Isidor Bajić“, u klasi prof. Milene Apić, a studije klavira na novosadskoj Akademiji umetnosti završava u klasi prof. Doriana Leljaka. Tokom srednje škole i studija osvajao je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima, bio je finalista Memorijala Isidor Bajić (Novi Sad 2002.) i učesnik međunarodnih konkursa u Rimu (Italija 2001.) i Marsali (Italija 2003.).

Kao solista i kamerni muzičar nastupao je i održao brojne resitale u zemlji i inostranstvu. Nastupao je u značajnijim salama u zemlji (Novosadska Sinagoga, Kulturni centar Novog Sada, Kolarčev narodni univerzitet u Beogradu, Gradska kuća u Somboru, Gradska kuća u Subotici, Muzički Fakultet u Nišu itd). Kao kamerni muzičar svirao je u ansamblima sa hornom, flautom, fagotom, violončelom, u klavirskom duu (Brisel 2006.), u oktetu, sa perkusijama (Beč 2013.).

Kao izvođač i pedagog učestvovao je na brojnim seminarima i majstorskim radionicama eminentnih pijanista i pedagoga kao što su: Eugen Inđić, Arbo Valdma, Lovro Pogorelić, Dorian Leljak, Vladimir Ogarkov, David Westfall, Jacques Rouvier i mnogi drugi. 2001. Godine bio je izabran za jednog od najboljih polaznika EPTA seminara u Subotici.

Kao student bio je idejni tvorac i jedan od pokretača festivala na Akademiji umetnosti – “A FEST“ (Umetnički direktor 2007.god.). Bio je pokretač godišnjeg projekta Koncerti orkestra muzičke škole u Somboru sa kojim sviraju učenici solisti (od 2016. godine). Bio je jedan od organizatora i domaćina nekoliko godina na majstorskim kursevima klavira prof. Jacques Rouvier-a u Muzičkoj školi u Somboru. Snimao je za potrebe Radio – televizije Vojvodine i Radio Sombora.

Od 2007. godine radio je kao profesor klavira u muzičkim školama „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, „Josip Slavenski“ u Novom Sadu i Muzičkoj školi „Petar Konjović“ u Somboru. Njegovi učenici osvajaju najviše nagrade i dobitnici su brojnih priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Tri godine radio je kao šef klavirskog odseka u Muzičkoj školi u Somboru.

Član je žirija na domaćim i internacionalnim pijanističkim takmičenjima. Trenutno radi kao profesor klavira u Muzičkoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu.