Žiri 2023

Učesnike ocenjuje žiri sastavlјen od tri do pet renomiranih pedagoga iz zemlјe i inostranstva. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija su:

  • Goran Marinković, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija;
  • Biljana Jašić – Radovanović, Akademija umjetnosti, Banja Luka, Bosna i Hercegovina;
  • Ljubica Matić, MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd, Srbija (samo za osnovnu i srednju školu);
  • Igor Josifoski, MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad, Srbija;
  • Dario Humenjuk, MŠ „Davorin Jenko“ Beograd, Srbija.

Sekretar žirija: Ksenija Mijatović Korom, MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad, Srbija

 

Dr um. GORAN MARINKOVIĆ (1962) je diplomirao na Odseku za duvačke instrumente – fagot  i na Odseku za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Poslediplomske studije je završio na Odseku za duvačke instrumente – fagot. Stekao je titulu doktora umetnosti 2013. godine, (oblast kamerna muzika) Profilacija zvuka i interpretativna uloga fagota u kamernim delima srpskih kompozitora 20. i 21. veka, mentor mr Zorica Ćetković.

Tokom svoje umetničke karijere bio je član i prvi-solo fagotista Beogradske filharmonije i Državnog kamernog orkestra Cyprus State Orchestra. Goran Marinković je prvi-solo fagotista orkestra Camerata Serbica.

Iz delovanja u okviru kamerne muzike izdvajamo: član kamernog ansambla „Beogradski barokni kvartet“, član duvačkog kvinteta „Less  Bacchanalles“, „Ansambl za novu muziku“. Trenutno je član ansambla „Gradilište“, član „Beogradskog kamernog seksteta“ i kamernog ansambla „Novosadski duvački kvintet“.

Goran Marinković imao je veliki broj solističkih resitala i koncerata kamerne muzike. Izdvajamo: samostalni resital, ciklus Susret s umetnikom 2005. godine ; serija koncerata – Nacionalna koncertna sezona 2008.; resital, galerija Artget KC Beograda 2008.; dva koncerta duvačkog seksteta u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2009. godine; koncert kamerne muzike Večernja promenada u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2010. godine; koncert kamerne muzika za instrumentalni kvintet i septet, sala Beogradske filharmonije 2010.godine; koncert kamerne muzike i izvođenje autorskog dela Goran Marinković i prijatelji 2011.godine ; Profilacija zvuka i interpretativna uloga fagota u kamernim delima srpskih kompozitora 20. i 21. veka, koncert u sali Studentskog kulturnog centra 2013. godine; dva koncerta ansambla  „Beogradski kamerni sekstet“ u sali SKC-a i sali Beogradske filharmonije 2016. godine; četiri koncerta  ansambla „Novosadski duvački kvintet“ u Sali Beogradske filharmonije tokom 2017. i 2018. godine; koncert profesora i studenata Katedre za kamernu muziku FMU u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2017. godine; četiri koncerta ansambla „ Novosadski duvački kvintet“ u svečanoj sali Gradske kuće u Novom Sadu 2017. i 2018. godine…

Kompozicije Gorana Marinkovića izvođene su na Tribinama savremenih kompozitora u Opatiji i Beogradu, na koncerima u okviru BEMUS-a i na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. Njegova dela izvođena su i u alternativnim prostorima koji afirmišu stvaralaštvo savremenih autora.

Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je u zvanju redovnog profesora na Katedri za kamernu muziku za rad sa duvačkim ansamblima.

 

BILJANA JAŠIĆ – RADOVANOVIĆ, pijanistkinja i čembalistkinja, završila je studije klavira na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi eminentnog pijaniste i profesora Andreje Pregera, a potom je završila studije čembala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Miloša Petrovića, u čijoj klasi je i magistrirala. Održala je niz koncerata kao solista (čembalo, klavir) i kamerni muzičar u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Italiji, Francuskoj itd. Nastupala je sa Međunarodnim orkestrom u Varaždinu u okviru Ljetnog baroknog festivala, kao i sa Banjalučkom filharmonijom. Također je nastupila na značajnim festivalima kao što su Sarajevska zima (Bosna i Hercegovina), Međunarodni festival „U zvucima gradova“ (Italija), Smotra umetnosti „Mermer i zvuci“ (Srbija), Međunarodni festival kamerne muzike „Convivium Musicum“ (Srbija), FIMU (Francuska) i dr. Učestvovala je kao predstavnica Bosne i Hercegovine u međunarodnom projektu pod nazivom „ClimateKey“ posvećenom problemu klimatskih promjena, u okviru kojeg su pijanisti širom svijeta svojim koncertima dali svoj doprinos ukazivanju na ovu problematiku. Na svom koncertu premijerno je izvela klavirsku  svitu „Significantus“ engleske pijanistkinje i kompozitorke Lole Perin.

Osnivač je i rukovodilac kamernih ansambala „ Banjalučki barokni ansambl “ i „Banjalučki trio“.

Osnivač je i vođa kamernih ansambala “Banjalučki barokni ansambl” i “Banjalučki trio”.

Sa operskom pjevačicom Dunjom Simić snimila je CD pod nazivom „Solo pjesme srpskih kompozitora za sopran i klavir“. Učestvovala je i u snimanju tri CD-a posvećena muzici Vlade S. Miloševića, renomiranog bosanskohercegovačkog kompozitora, kao i u emisijama klasične muzike nacionalne televizije „Poslušaj“ i „Klasika“.

Gostovala je na Muzičkoj akademiji “Stanislav Moniuszko”u Gdanjsku (Poljska), Muzičkoj akademiji “Karol Lipiński” u Vroclavu (Poljska), Nacionalnom muzičkom univerzitetu u Bukureštu (Rumunija), Državnom muzičkom konzervatoriju “Giuseppe Tartini” u Trstu (Italija ), Fakultetu umjetnosti u Nišu (Srbija), Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu (Bosna i Hercegovina,) i Muzičkoj akademiji u Ljubljani (Slovenija), gdje je održala majstorske kurseve klavira, čembala i kamerne muzike. U mnogim muzičkim školama u Bosni i Hercegovini, kao i na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci držala je seminare i majstorske kurseve iz oblasti barokne muzike, klavira i kamerne muzike. Pod nazivom „Susreti sa mladim muzičarima“ realizovala je projekat Muzička radionica – klavir, klavirski duo i kamerni ansambli u dvanaest muzičkih škola širom Bosne i Hercegovine u saradnji sa Asocijacijom evropskih akademija i konzervatorijuma (AEC).

Bogato pedagoško iskustvo rezultiralo je velikim brojem studentskih koncerata u zemlji, kao i u Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj i Italiji. Posebno su značajni nastupi na mnogim festivalima i manifestacijama kao što su Noć muzeja i Dani Vlade S. Miloševića u Banjoj Luci, A – fest u Novom Sadu, Sarajevski festival kamerne muzike, Proljetni festival kamerne muzike u Beogradu, „Armonie in Corte“ i Nei Suoni dei Luoghi “ u  Italiji, kao i u značajnim koncertnim dvoranama u regionu: Banski dvor u Banjoj Luci, Novosadska sinagoga, Kolarčeva koncertna dvorana, Galerija SANU, galerija „Progres” (Beograd), Dom vojske u Sarajevu i mnogim drugim. Studenti su također osvojili niz nagrada, uglavnom specijalnih i prvih, na državnim i međunarodnim takmičenjima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Italiji, Mađarskoj, Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Bila je dugogodišnji član žirija na državnim takmičenjima, kao i međunarodnim takmičenjima. Dobitnica je brojnih priznanja za visoka pedagoška dostignuća i rezultate na takmičenjima, kao i za doprinos razvoju takmičenja na kojima je bila član žirija.

Bila je član komisija za izradu planova i programa za osnovne i srednje muzičke škole, licenciranje studijskih programa na muzičkim akademijama u Bosni i Hercegovini, evaluaciju projekata iz oblasti kulture,dodjelu stipendija najboljim studentima fondacije “Dr Milan jelic”, kao član Savjeta za visoko obrazovanje i unapređenje kvaliteta.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci obavljala je funkciju šefa Studijskog programa Muzička umjetnost,koordinatora za međunarodnu saradnju, kao i prodekana za umjetnost i međunarodnu saradnju od 2011. do 2015. godine.

Trenutno je šef Katedre za kamernu muziku, na kojoj je sa saradnicima započela prve doktorske studije umjetnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci. Redovni je profesor na Katedri za kamernu muziku imentor na master i doktorskim studijama.

 

LJUBICA MATIĆ je rođena 1967. godine, u Beogradu. Violinu uči od 9 godine u MŠ „Vatroslav Lisinski”, u kasi nastavnice Mire Lučić. Dalje muzičko školovanje nastavlja u MŠ „Josip Slavenski” u Beogradu, u klasi prof. Gorice Dimitrijević, a istovremeno završava violu u klasi prof. Miodraga Markovića.

Tokom školovanja, učestvovala je i bila nagrađivana na Republičkim takmičenjima u disciplinama violina solo i kamerna muzika. Kao koncertmajstor „Baroknog ansambla” MŠ „J. Slavenski” dobitnica je „Mokranjčeve nagrade” za kamernu muziku.

Akademsko zvanje stiče na FMU univerziteta „Kiril i Metodi” u Skoplju, gde je diplomirala violinu u klasi prof. Ratke Dimitrove. Nakon završenih studija, započinje pedagoški rad u MŠ „Vatroslav Lisinski”, kao nastavnik violine, viole, kamerne muzike i čitanje s lista.

Jedna je od osnivača kamernog ansambla „Pro clasica”, sa kojim je godinama nastupala kao kamerni svirač, ali i kao solista na violini i violi.
Izvestan niz godina je bila rukovodilac gudačkog odseka, a sada je rukovodilac Odseka za kamernu muziku, grupno muziciranje i čitanje s lista.

Učenici Ljubice Matić u solo kategorijama i disciplinama kamerne muzike, dobitnici su Laureatskih, I, II i III nagrada na Republičkim takmičenjima, „Stringfest” – Sremska Mitrovica, „Aleksandar Glazunov” – Pariz, „Davorin Jenko”, „Olivera Đurđević”, „Mita Topalović” – Pančevo, „Zlatne stepenice” – Valjevo, „Astana stars” online – Kazahstan i td. Učenici iz njene klase su uspešni nastavnici i orkestarski svirači u raznim školama i orkestrima u Srbiji i inostranstvu.

 

IGOR JOSIFOSKI rođen je 1969.godine u Beogradu, gde je stekao osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Srednju muzičku školu “K. Stanković“, završio je u klasi prof. Jovana Stojanovića, a diplomirao je violu 1994. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Lasla Horvata.

U toku školovanja učestvovao je na mnogim takmičenjima i majstorskim kursevima, a kao student bio je član kamernog orkestra „Camerata academica“ pod umetničkim rukovodstvom prof. Ištvana Varge, sa kojim je ostvario veliki broj koncerata i studijskih snimaka.

Odmah nakon završetka studija, zaposlio se u operi SNP-a, gde je radio na mestu 1. violiste (vođe deonice). Uporedo radi u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“, gde 2001. godine prelazi u stalni radni odnos i tu je zaposlen do danas na mestu profesora viole, čitanja s lista i kamerne muzike.

Sa učenicima viole i kamernim sastavima osvojio je veliki broj nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Veliki broj njegovih učenika danas se profesionalno bavi muzikom u orkestrima u zemlji i inostranstvu, kao i pedagoškim radom.

Aktivno je učestvovao u radu žirija na više takmičenja.

Stalni  je član Vojvođanskog simfonijskog orkestra od osnivanja 2000. godine do danas, a učestvuje i u radu mnogih drugih orkestara.

 

DARIO HUMENJUK (Banjaluka, 1979) je započeo muzičko obrazovanje u rodnom gradu u MŠ Vlado Milošević na odseku za klavir u klasi prof. Branke Kuzmanović. Završio je SMŠ Josip Slavenski u Beogradu u klasama prof. Olge Bauer i prof. mr. Zorice Stupar-Berbić. Diplomske studije je završio na Akademiji umetnosti Novom Sadu u klasi prof. dr Doriana Leljaka. Usavršavao se na brojnim majstorskim kursevima kod renomiranih pijanista: Kemala Gekića, Arba Valdme, Žaka Ruvjea, Vladimira Ogarkova, Svetlane Bogino, Ninoslava Živkovića i Rite Kinke.

Pedagoško iskustvo je sticao na mestu profesora u muzičkim školama u Beogradu i Novom Sadu, a od 2005. godine do danas je angažovan u MŠ Davorin Jenko u Beogradu na mestu profesora kamerne muzike i korepeticije. Više puta kao mentor, komentor i umetnički saradnik učestvovao je na licenciranim seminarima kamerne muzike koje je organizovao: Jugokoncert (Letnja škola violončela autora prof. Nade Jovanović, 2004), Ministarstvo prosvete Republike Srbije (Škola lepog pevanja-umetnost pevanja, autor je prvakinja beogradske opere Gordana Tomić, 2010), Univerzitet umetnosti u Beogradu (Duni vetre sa banatske strane, 2012), Univerzitet umetnosti u Nanjingu, Kina (2016).

Učesnik je i saradnik više prestižnih nacionalnih i internacionalnih takmičenja i festivala: Concorso internazionale citta di Stressa (Italija, 1998), Jeunesses Musicales (Srbija, 2003), Augustin Prohazka (Slovačka, 2004), Cello fest (Beograd, 2005), DotzauerWettbewerb fur junge cellisten u Drezdenu (Nemačka, 2005), Mermer i zvuci (Aranđelovac, 2008), Seghizzi-Concorso Internacionale di canto solistico (Italija, 2009), kao i Vasi Prihoda (Češka, 2016). Dobitnik je specijalne nagrade za klavirski duo na republičkom takmičenju u Nišu (1997), nagrade za klavirskog saradnika na takmičenju Petar Konjović u Novom Sadu (1998), priznanja Udruženja klavirskih pedagoga Srbije EPTA u Subotici (1999), zahvalnice Muzičke omladine grada Kragujevca (2004), kao i priznanja Associazione Musicale Dino Ciani (Italija, 2007. i 2008). Bio je član žirija internacionalnih muzičkih konkursa Francesco Paolo Neglia, Francesco Forgione i Paul Harris (Italija, 2007. i 2008), kao i Republičkog takmičenja (Beograd, 2014). Ostvario je trajne snimke za Radio televiziju Srbije, Radio televiziju Republike Srpske i Rai Uno (Italija).

Kao izvođač kamerne muzike posebnu pažnju poklanja umetničkoj saradnji sa istaknutim interpretatorima iz oblasti solo pevanja i gudačkih instrumenata. Ostvario je muzičku saradnju sa mnogim umetnicima u zemlji i inostranstvu, među kojima su Radmila Smiljanić, Živan Saramandić, Radmila Bakočević, Milica Stojadinović, Gordana Tomić, Snežana Savičić Sekulić, Iva Mrvoš, Dušica Bijelić, Milan Karanović, Predrag Milanović, Aleksa Vasić, Kateno-Tino Favaca, Luiz Hopkins, Aleksandar Knjazev i drugi.

Nastupao je kao solista, kamerni muzičar i klavirski saradnik u Kini, Austriji, Italiji, Grčkoj, Slovačkoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Profesionalna kritika ocenjuje ga kao izuzetnog umetnika i poznavaoca ove oblasti, pa je i dobio priliku da ostvari niz projekata: otvaranje Međunarodnog takmičenja Davorin Jenko u Beogradu 2007. sa violončelistom Aleksandrom Pavlovićem, vanr. prof. Akademije umetnosti u Novom Sadu, Proslava godišnjice rođenja kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca u Negotinu 2010, učešće na koncertu Sećanje na Miroslava Čangalovića na poziv Narodnog pozorišta u Beogradu 2010, Koncert sa Srpsko-jevrejskim pevačkim društvom i dirigentom Đorđem Stankovićem u Svečanoj sali Kolarčevog narodnog univerziteta u Beogradu 2010, Autorsko veče Rastislava Kambaskovića u svečanoj sali Skupštine grada Beograda 2012, koncert povodom jubileja 20. Obzorja na Tisi, Dani Josifa Marinkovića, Novi Bečej 2012, Veče solo pesme srpskih i ruskih autora sa prvakinjom frankfurtske opere, docentom na Akademiji umetnosti u Banjaluci, Dunjom Simić u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor, Banjaluka 2012, doktorski umetnički projekat dirigenta Dragane Jovanović, Mokranjac 1914–2014, koncert Poslednji susret premijerno izveden kao završni ispit na doktorskim studijama u Svečanoj sali Doma Vojske Srbije 2015, celovečernji koncert u okviru BELEF-a, L’amour, reason d’etre, 2016, Vokalno-instrumentalni resital, Nanjing, Kina, 2016. godine, resital Serendipity, Cardiff i London 2018. godine.

Od 2015. godine najtešnje sarađuje sa sopranom Dušicom Bijelić i baritonom Aleksom Vasićem. Kroz zajednički rad na vokalno-instrumentalnoj literaturi bave se istraživanjem tradicionalnih, ali i savremenih pristupa interpretaciji kamerne i vokalnoinstrumentalne muzike pisane od kraja 16. veka do današnjih dana. Iz niza zajedničkih projekata i koncerata izdvaja se celovečernji koncert, L’amour, reason d’etre, BELEF, Beograd, 2016. godine, kao i autorski projekat pod pokroviteljstvom SOKOJ-a, Tragom srpske solo pesme 2019. godine.

Dario Humenjuk je doktorirao na Katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 2015. u klasi redovnog profesora Ljudmile Gros Popović.