Žiri 2024

Učesnike ocenjuje žiri sastavlјen od tri do pet renomiranih pedagoga iz zemlјe i inostranstva. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija Festivala „Isidor Bajić“ kamerna muzika su:

  • Goran Marinković (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija)
  • Radmila Dinić (MŠ „Josip Slavenski“ Beograd, Srbija)
  • Ljubica Matić (MŠ „Vatroslav Lisinski“ Beograd, Srbija)
  • Slobodanka Stević (MŠ „Isidopr Bajić“ Novi Sad, Srbija)

Sekretarka žirija: Ksenija Mijatović Korom, MŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad, Srbija