Žiri 2023

Učesnike ocenjuje žiri sastavlјen od tri člana renomiranih muzičkih pedagoga iz zemlјe. Ispitivač ne učestvuje u ocenjivanju učenika. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija „Mozgalice“ 2023. su:

Ispitivači:

* * *

Milena Srdić muzičko obrazovanje je stekla na FMU Beograd, a diplimorala i magistrirala  pod mentorstvom dr Zorislave Vasiljević.

Tokom pedagoške karijere radila je u svojoj matičnoj školi „Josip Slavenski“, sa osnovcima i srednjoškolcima.  Na magistarskim studijama bila je angažovana kao demonstrator za Matodiku nastave solfeđa u klasi dr Ivane Hrpke. Od 1998. do 2010.  godine predavala je na Akademiji umjetnosti u Banja Luci i formirala temelje studijskog programa Muzička Pedagogija. Od 2004. je zaposlena na Akademiji umetnosti Novi Sad. Predaje solfeđo i metodiku nastave solfeđa na svim studijskim programima osnovnih akademskih studija. Na istoj instituciji je aktivna kao šef Katedre za solfeđo i metodike više do decenije.

Idejni je tvorac projekta „Festival solfeđa“ realizovanog tri godine u kontinutetu. Manifestacija je okupila blizu dve stotine učesnika svih generacija širom Vojvodine. Bila je član Žirija na više solfeđističkih takmičenja u Srbiji i regionu.

Koautor je aktuelne udzbeničke literature za solfeđo u Republici Srpskoj. 2019. godine Akademija umetnosti Novi Sad je u izdavačku delatnost uvrstila univerzitetski priručnik, „Zbirka za Solfeđo“ autora Milene Srdić.

Tokom pedagoške karijere učestvovala je na više međunarodnih stručnih simpozijumima, kao izlagač, pozvani predavač i mentor.

Uporedo sa univerzitetskom delatnošću, bavi se popularnom muzikom. Više puta je po pozivu kao solista nastupala sa Simfonijskim orkestrom 2021, kamernim sekstetom Libertango iz Bamja Luke,  Rok Simfonijom Banja Luka, „Majrina“ duom.

* * *

Aleksandra Lazarević rođena je 14.06.1971. godine.

Završila je OMŠ „Vladimir Đorđević“, SMŠ „Josip Savenski“ i FMU u Beogradu, pod mentorstvom prof. Zorislave M. Vasiljević.

U OMŠ „Vladimir Đorđević“ radi od 2000-te godine kao nastavnik solfeđa i teorije. Bila je rukovodilac stručnog veća teoretskog odseka 11 godina i od početka, do današnjeg dana, je koordinator tima za školsko razvojno planiranje.

Učenici njene klase su na takmičenjima, Požarevac, Kraljevo, Beograd, Republičko takmičenje, osvojili mnogobrojne nagrade.

* * *

Senka Vojnić Hajduk rođena je 1974. godine u Novom Sadu. Srednje muzičko obrazovanje stiče u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu na vokalno – instrumentalnom odseku (harmonika). Zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture stiče 1999. godine na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu na odseku za opštu muzičku pedagogiju.

Od 1997. godine aktivno se bavi pedagoškim radom sa decom različitih uzrasta, prvo u ŠOMOV „Petar Konjović“ u Bečeju, na mestu nastavnika harmonike i solfeđa, a od 1999. godine radi u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu predavajući solfeđo, teoriju muzike i sviranje horskih partitura u srednjoj školi. Od školske 2005/06. godine radi u MŠ „Isidor Bajić“ na mestu nastavnika solfeđa i teorije muzike u osnovnoj muzičkoj školi.

Decembra 2008. godine je stekla zvanje Instruktora ABRSM za jugoistočnu Evropu – I stepen. Od školske 2013/14. godine član je Tima za stručno usavršavanje nastavnika. Dva puta je obavljala funkciju mentora kod polaganja licence za nastavnika. Pomagala je u muzičkom delu priprema priredbe koje su imala deca u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ tokom boravka svoje ćerke u toj ustanovi.

Bila je član Aktiva nastavnika inkluzivnog obrazovanja MŠ „Isidor Bajić“. Stekla je iskustvo u radu sa slepom i slabovidom decom. Učestvovala je u tribini „Uključivanje u muzički život učenika oštećenog vida u cilju dalje socijalizacije, integracije i lične afirmacije“ u Novom Sadu, 2013. godine. Za potrebe tribine snimljen je video zapis časova i razgovor sa nastavnicima.

Radila je kao predavač na muzičkoj radionici „Muzičko razmrdavanje“ u Kulturnom centru Novog Sada. Dva puta je bila član žirija na Republičkom takmičenju iz solfeđa i teoretskih predmeta u Beogradu po odluci Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, jednom na takmičenju „Viva la Musica“ u Sremskoj Mitrovici i jednom na takmičenju „Binički“ u Beogradu.

Sa učenicima ima zapažene rezultate na različitim takmičenjima – Međunarodno takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta u Beogradu, Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta u Beogradu, takmičenje iz solfeđa „Binički“ u Beogradu, ekipni festival solfeđa „Slavenski“ u Novom Sadu, takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Viva la Musica“ u Sremskoj Mitrovici, Festival solfeđa – Akademija Umetnosti u Novom Sadu, takmičenje iz solfeđa „Mozgalica“ pri Festivalu „Isidor Bajić“  (FIB) u Novom Sadu.

Njeni učenici su više puta bili laureati u svojim kategorijama. Dobijali su nagrade za interpretaciju, kao i specijalne nagrade.

Član je sekcije muzičkih pedagoga Vojvodine i Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.

Za svoj rad dobila je od Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije Nagradu za jednogodišnje istaknute pedagoške rezultate u Beogradu, 2001. godine. Kontinuirano se usavršava na seminarima i stručnim skupovima.

* * *

Gordana Gavrilov rođena je 1969. god. u Novom Sadu. Srednje muzičko obrazovanje stiče u MŠ “ Isidor Bajić“ na teoretskom odseku (muzički saradnik). Zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture stiče 1993.god. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za opštu muzičku pedagogiju.

Radila je kao nastavnik muzičke kulture u Osnovnoj školi „Dušan Radović“ u Novom Sadu, a zatim kao profesor solfeđa i teorije muzike u srednjoj MŠ “ Isidor Bajić“ u N. Sadu. Od 1996.god. bila je profesor nacionalne istorije muzike, dečjeg orkestra i sviranja horskih partitura. Od 2010. god. radi kao nastavnik solfeđa i teorije muzike u osnovnoj MŠ “ Isidor Bajić“ u Novom Sadu.

Njeni učenici su dobitnici brojnih nagrada na takmičenjima iz solfeđa održanih u Beogradu (Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta, Međunarodno takmičenje iz solfeđa, takmičenje iz solfeđa “ Binički“), Sremskoj Mitrovici (takmičenje iz solfeđa “ Viva la musica“) i Novom Sadu (Festival solfeđa).

Učestvuje u organizaciji takmičenja iz solfeđa pri FIB-u “ Isidor Bajić“ u Novom Sadu, i jedan je od autora primera.

Član je sekcije Muzičkih pedagoga Vojvodine.

* * *

Marinela Skutelis rođena je 1981. godine u Novom Sadu. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu stiče zvanje nastavnika solfeđa i muzičke kulture, odsek opšta muzička pedagodija. Takođe, četiri godine studira na odseku za muzikologiju. Godine 2006. dobija nagradu kao jedan od najboljih studenata u Srbiji sa prosečnom ocenom iznad 9.5.

Profesionalno iskustvo započinje u Osnovnoj školi u Bačkom Magliću kao nastavnik muzičke kulture i nastavlja ga u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu kao nastavnik solfeđa i horski dirigent. Od januara 2007. godine radi u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu i izdvojenom odeljenju u Futogu predavajući solfeđo i teoriju muzike u osnovnoj muzičkoj školi i dečiji orkestar i horske partiture u srednjoj.

Sa učenicima ima zapažene rezultate na različitim takmičenjima (Međunarodno takmičenje iz solfeđa u Beogradu, Republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike u Beogradu, takmičenje iz solfeđa „Binički“ u Beogradu, ekipni festival solfeđa „Slavenski“ u Novom Sadu, takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Viva la musica“ u Sremskoj Mitrovici). Angažovana je i kao član žirija na takmičenjima iz solfeđa u OMŠ „Stevan Hristić“ u Bačkoj Palanci i  ekipnom festivalu solfedja u MŠ “Josip Slavenski” u Novom Sadu, a bila je i predsednik žirija na takmičenju iz solfedja u MŠ “Josif Marinković” u Zrenjaninu.

Jedan je od organizatora takmičenja iz sofledja pri FIB-u “Isidor Bajić” u Novom Sadu za koji piše i primere.

Dve godine učestvuje u ETNO kampu na Karatašu u organizaciji Muzičke omladine Srbije. Bila je dugogodišnji član pevačke grupe „Zdravac“ sa kojom ima izdat jedan kompakt disk i mnogobrojne nastupe širom Srbije.

Tokom radnog odnosa se stručno usavršava na mnogim seminarama i sekcijama, a povremeno učestvuje u radu raznih horova sa kojima nastupa u zemlji i inostranstvu.

Član je sekcije muzičkih pedagogda Vojvodine.

U slobodno vreme je tokom pet godina radila kao prevodilac italijanskog stripa “Alan Ford” na srpski jezik i ima svoj kulinarski i foto blog.

* * *

Milica Brkić je rođena 1975. godine u Novom Sadu. Srednje muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ na teoretskom odseku. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za opštu muzičku pedagogiju, stekla je zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture 2001.godine.

Od 1997. godine aktivno se bavi pedagoškim radom sa decom različitih uzrasta. Radila je u gimnazijama i osnovnim školama na mestu profesora muzičke kulture. Od 2011. godine zaposlena je u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ na mestu nastavnika solfeđa, teorije muzike i hora u izdvojenom odeljenju u Futogu, gde učestvuje na brojnim manifestacijama kulturnog i umetničkog sadržaja kao organizator i učesnik.

Njeni učenici učestvuju na takmičenjima iz solfeđa i teorije muzike u Beogradu (Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta, Međunarodno takmičenje iz solfeđa, Takmičenje iz solfeđa „Binički“), Sremskoj Mitrovici (Viva la musica) i Novom Sadu (Ekipno takmičenje iz solfeđa „Slavenski“) gde postižu zapažene rezultate i brojne nagrade.

Jedan je od organizatora i autora primera takmičenja iz solfeđa „Mozgalica“ pri Festivalu Isidor Bajić (FIB) u Novom Sadu.

Marina Dubravac rođena je 1989. godine u Novom Sadu. Srednje muzičko obrazovanje stiče u MŠ „Isidor Bajić“ na teoretskom odseku. Na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu na odseku muzičke pedagogije 2014. godine stiče zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture. Godine 2020. stiče zvanje mastera teoretičara umetnosti i medija na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu.

Pedagošku karijeru započinje 2014. godine radeći u osnovnim i srednjim školama na mestu nastavnika muzičke kulture, a od 2017. godine radi u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ kao profesor stručnih predmeta u srednjoj školi. Od školske 2019/20. godine zaposlena je na mestu profesora solfeđa i teorije muzike u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Njeni učenici postižu zapažene rezultate na Republičkom takmičenju iz solfeđa u Beogradu i Festivalu Mozgalica (FIB) u Novom Sadu.

Od 2012. do 2019. godine bila je član „Novosadskog kamernog horasa kojim je učestvovala u realizaciji brojnih uspešnih koncerata. U junu 2018. godine završila je londonsku školu pevanja popularne muzike RSL awards.

Tokom radnog odnosa stručno se usavršava na mnogim seminarima i sekcijama.

Jedan je od ispitivača na takmičenju iz solfeđa pri FIB-u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu.