Žiri 2024

Učesnike ocenjuje žiri sastavljen od tri do pet renomiranih pedagoga iz zemlje i inostranstva. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija za Raspevane strune 2024 su:

  • Marija Nikitović, MŠ „Davorin Jenko“, Beograd
  • Ina Kekenj, MŠ „Josif Marinković“, Zrenjanin
  • Jovana Parčetić, MŠ „Mihajlo Vukdragović“, Šabac