Nagrade 2015

Učesnike festivala ocenjuje stručni žiri od tri do pet članova, koga čine eminentni pedagozi iz zemlje i inostranstva.

Članovi žirija na Festivalu „Isidor Bajić“ 2015. su:

 • Marija Sekelj (Subotica)
 • Vera Hofman-Momčilović (Novi Sad)
 • Srđan Dalagija (Novi Sad)

Bodovanje

Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih listi i izračunavanjem srednje ocene. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

 • Prva nagrada: 90-100 bodova;
 • Druga nagrada: 80-89,99 bodova;
 • Treća nagrada: 70-79,99 bodova;
 • Pohvala: 60-69,99 bodova

Nagrade

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen. Svaki nagrađeni učenik dobiće diplomu.

Članovi žirija mogu da proglase jednog laureata u petoj i jednog laureata u šestoj kategoriji za redovne učenike osnovnih muzičkih škola. Titulu laureata mogu da ponesu samo takmičari sa maksimalnih 100 bodova. Ova odluka žirija mora biti jednoglasna.

SPECIJALNE NAGRADE ZA REDOVNE UČENIKE OSNOVNIH MUZIČKIH ŠKOLA

Laureati festivala nagrađuju se:

 • plaćenom kotizacijom za učešće na Pijanističkom takmičenju Memorijal “Isidor Bajić” 2016. godine, koju će organizator uplatiti na ime učešća laureata na takmičenju i time omogućiti besplatno učešće na CD audiciji (Vrednost nagrade je 80 € u dinarskoj protivvrednosti).
 • plaćenom kotizacijom za učešće na letnjim majstorskim kursevima Panopticum Musicum u muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu od 24-28. avgusta 2015. godine, ili zimskim majstorskim kursevima Musica Ricercata u muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu od 09-13. januara 2016. godine (Vrednost nagrade je 200 € u dinarskoj protivvrednosti).
 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić” na Svetskoj konferenciji klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2015. godine.
 • učešćem na majstorkim radionicama u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga, pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2015. godine.

Ukoliko ni jedan takmičar u petoj i šestoj kategoriji nije poneo titulu laureata, najbolje plasirani prvonagrađeni učesnici u tim kategorijama nagrađuju se:

 • plaćenom kotizacijom za učešće na letnjim majstorskim kursevima Panopticum Musicum u muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu od 24-28. avgusta 2015. godine, ili zimskim majstorskim kursevima Musica Ricercata u muzičkoj školi “Isidor Bajić” u Novom Sadu od 09-13. januara 2016. godine (Vrednost nagrade je 200 € u dinarskoj protivvrednosti).
 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić” na Svetskoj konferenciji klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2015. godine.
 • učešćem na majstorkim radionicama u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga, pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2015. godine.
 • Najbolje plasirani prvonagrađeni učesnici iz ostalih kategorija nagrađuju se:
 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić” na Svetskoj konferenciji klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2015. godine.
 • učešćem na majstorkim radionicama u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga, pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2015. godine.

SPECIJALNE NAGRADE ZA UČENIKE KOJI NE POHAĐAJU REDOVNO OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU

Najbolje plasirani prvonagrađeni učesnici u svim kategorijama nagrađuju se:

 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić” na Svetskoj konferenciji klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2015. godine.

NAGRADE ZA NASTAVNIKE

Članovi žirija jednoglasnom odlukom proglašavaju najuspešnijeg nastavnika na festivalu. Najuspešnijem nastavniku dodeljuje se novčana nagrada u visini od 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti).

OSTALE NAGRADE

Organizator takmičenja dodeljuje specijalno priznanje:

 • najmlađem učesniku festivala;
 • školi sa najvećim brojem učesnika na festivalu.