Nagrade 2023

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen. Žiri proglašava pobednika u svakoj kategoriji.

Titulu laureata može da ponese samo učesnik sa maksimalnih 100 bodova. Ova odluka žirija mora biti jednoglasna.

OCENJIVANJE UČESNIKA

Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednjeg broja bodova. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

  • Prva nagrada – 90 do 100 bodova;
  • Druga nagrada – 80 do 89,99;
  • Treća nagrada – 70 do 79,99;
  • Pohvala – 60 do 69,99.

NAGRADE ZA NASTAVNIKE

Članovi žirija jednoglasnom odlukom mogu proglasiti najuspešnijeg nastavnika na festivalu.

OSTALE NAGRADE

Organizator takmičenja dodeljuje specijalno priznanje:

  • najmlađem učesniku festivala;
  • školi sa najvećim brojem učesnika na festivalu.