Nagrade 2024

OCENJIVANJE UČESNIKA

Bodovanje učesnika (u svakoj kategoriji) vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednje ocene. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

 • Prva nagrada: 90 – 100 bodova;
 • Druga nagrada: 80 – 89,99 bodova;
 • Treća nagrada: 70 – 79,99 bodova;
 • Pohvala: 60 – 69,99 bodova.

 

NAGRADE

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen.

Svaki nagrađeni učesnik dobiće diplomu.

SPECIJALNE NAGRADE

 

SPECIJALNE NAGRADE za redovne učenike osnovnih muzičkih škola

U svakoj kategoriji žiri će odabrati Laureata kategorije. Titulu laureata kategorije može da ponese samo učesnik sa maksimalnih 100 bodova. Ukoliko dva ili više učesnika u istoj kategoriji imaju po 100 poena, titulu Laureata za tu kategoriju dobiće mlađi učesnik. Ova odluka žirija mora biti jednoglasna.

Laureati svake kategorije nagrađuju se:

 • peharom
 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić”, koji će biti održan u okviru Svetske konferencije  klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2024. godine.
 • učešćem na majstorskim radionicama u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga, pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2024. godine.

Na kraju takmičenja, članovi žirija proglasiće jednog Apsolutnog pobednika celog Festivala. Titulu Apsolutnog pobednika Festivala može da ponese samo učesnik sa maksimalnih 100 bodova. Ova odluka žirija mora biti jednoglasna.

Apsolutni pobednik festivala nagrađuje se:

 • zlatnom plaketom
 • plaćenom kotizacijom za učešće na Pijanističkom takmičenju Memorijal “Isidor Bajić” 2025. godine, koju će organizator uplatiti na ime učešća laureata na takmičenju i time omogućiti besplatno učešće na CD audiciji.
 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić”, koji će biti održan u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2024. godine.
 • učešćem na majstorskim radionicama u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga, pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2024. godine.

 

SPECIJALNE NAGRADE za učenike koji ne pohađaju redovno osnovnu muzičku školu

Najbolje plasirani prvonagrađeni učesnik sa maksimalnih 100 bodova (u svakoj kategoriji) nagrađuje se

 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić” na Svetskoj konferenciji klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2024. godine.

 

SPECIJALNE NAGRADE za učenike teoretskog odseka i učenike instrumentalnog odseka, koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet

Najbolje plasirani prvonagrađeni učesnik sa maksimalnih 100 bodova (u svakoj kategoriji) nagrađuje se:

 • koncertom pobednika Festivala “Isidor Bajić”, koji će biti održan u okviru Svetske konferencije  klavirskih pedagoga pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2024. godine.

 

Žiri dodelјuje prvu, drugu i treću nagradu za izvođenje. U odluci o dodeljivanju nagrade za autorsko delo u radu žirija učestvovaće dodatni član-kompozitor.

Žiri može dodeliti i specijalnu nagradu za najbolјu autorsku kompoziciju.

Žiri može proglasiti laureata takmičenja.

 

NAGRADE ZA NASTAVNIKE

Najuspešniji nastavnik dobiće priliku da naredne godine bude član žirija Festivala Isidor Bajić – Klavir. 

 

OSTALE NAGRADE

Organizator takmičenja dodeljuje specijalno priznanje:

 • najmlađem učesniku festivala.