Nagrade 2022

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen. Svaki nagrađeni učesnik dobiće diplomu.

Članovi žirija mogu da proglase jednog Laureata u svakoj kategoriji i jednog sveukupnog Laureata celog takmičenja. Titulu laureata može da ponese samo učesnik sa maksimalnih 100 bodova. Ova odluka žirija mora biti jednoglasna.

Laureati svih kategorija i pojedini dobitnici I nagrada (po izboru članova žirija) kao nagradu dobijaju mogućnost da nastupe na koncertu „Mladi talenti“ u septembru 2022. godine, a u okviru međunarodnog Festivala kamerne muzike u Novom Sadu. (www.festivalkamernemuzike.com).

Nagrada “Isidora Žebeljan”, za najbolje izvođenje kompozicije Isidore Žebeljan će početi da se dodeljuje na Petom takmičenju iz kamerne muzike “Festival Isidor Bajić” 2023. godine. Nagradu dodeljuje organizacioni odbor festivala „Isidora Žebeljan“.

OCENJIVANJE UČESNIKA

Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednjeg broja bodova. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

  • prva nagrada – 90 do 100 bodova;
  • druga nagrada – 80 do 89,99 bodova;
  • treća nagrada – 70 do 79,99 bodova;
  • pohvala – 60 do 69,99 bodova;

NAGRADE ZA NASTAVNIKE

Članovi žirija jednoglasnom odlukom mogu proglasiti najuspešnijeg nastavnika na festivalu, koji će dobiti novčanu nagradu u iznosu od 10.000,00 dinara.