Prijava 2024

Prijavljivanje se vrši od 15. februara do 15. marta 2024. godine, isključivo u elektronskoj formi. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata

  • popunjenu elektronsku prijavu, koja će biti postavljena na ovoj stranici blagovremeno;
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Celokupnu dokumentaciju je potrebno poslati na mejl fib.decijapesma@gmail.com, najkasnije do 15. marta 2024. godine. U subjektu (naslovu) mejla obavezno upisati disciplinu (Dečija pesma) i ime i prezime učesnika. Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Donacija za učešće na festivalu iznosi 4.000,00 dinara, po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 40 evra po učesniku, za učesnike iz inostranstva.

Finalisti su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67, Novi Sad, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 1 sat pre početka generalne probe.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način

  • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
  • svrha uplate: Donacija za festival Dečija pesma
  • primalac: Udruženje građana ”Družiciranje”
  • račun primaoca:  150-1863490-69
  • poziv na broj: 03-04-2024

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival Dečija pesma, za ime i prezime učesnika.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati:

  • telefon: +38163667959
  • e-mail: fib.decijapesma@gmail.com