Prijava 2023

Prijavljivanje se vrši od 15. aprila do 15. maja 2022. godine, isključivo u elektronskoj formi. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata

  • popunjenu elektronsku prijavu, koju možete preuzeti klikom na sledeće linkove: Prijava (Word) ili Prijava (PDF);
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Celokupnu dokumentaciju je potrebno poslati na mejl festivalisidorbajic@gmail.com, najkasnije do 15. maja 2023. godine. U subjektu (naslovu) mejla obavezno upisati disciplinu (Klavir OŠ) i ime i prezime učesnika. Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Donacija za učešće na festivalu iznosi 4.000,00 dinara, po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 40 evra po učesniku, za učesnike iz inostranstva.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67, Novi Sad, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način

  • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
  • svrha uplate: Donacija za festival – OŠ klavir
  • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope-Vojvodina
  • račun primaoca:  150-1863490-69
  • poziv na broj: 27-05-2023

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – OŠ klavir, za ime i prezime učesnika.

Za učesnike iz inostranstva

BIC / SWIFT  CODE

57A: Account with institution:

KRAGRS22

EUROBANK Direktna a.d.

IBAN

59: Beneficiary customer:

RS35150007010007322463

Udruženje klavirskih pedagoga Evrope-Vojvodina

Bulevar cara Lazara 67

Novi Sad, Srbija

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

  • telefon: +381691055321;
  • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com