Prijava 2024

Prijavljivanje na Festival ”Isidor Bajić” se vrši isključivo elektronskim putem. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu, koju možete preuzeti klikom na sledeći link: PRIJAVA – RASPEVANE STRUNE 2024;
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Napomena: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru. Ukoliko formular prijave popunjavate rukom, molimo Vas da pišete čitko, štampanim slovima. Hvala.

Celokupnu dokumentaciju je potrebno poslati na mejl fib.raspevanestrune@gmail.com, od 1. do 30. aprila 2024. godine. U subjektu (naslovu) mejla obavezno upisati disciplinu i ime i prezime učesnika. Nepotpune prijave neće biti prihvaćene.

Donacija za učešće na festivalu iznosi 4.000,00 dinara po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 40 evra po učesniku, za učesnike iz inostranstva.

Po potrebi, organizator će obezbediti dežurnog korepetitora, uz nadoknadu od 2500,00 dinara (1 proba i nastup), koju je učesnik dužan da uplati prilikom registracije.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način

  • uplatilac: ime i prezime učesnika, grad učesnika
  • svrha uplate: Donacija za festival Raspevane strune
  • primalac: UG ”Družiciranje”
  • račun primaoca: 340-11010209-34
  • poziv na broj: 05-2024

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – Raspevane strune, za ime i prezime učesnika.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

  • telefon: +381605753913;
  • e mail: fib.raspevanestrune@gmail.com

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument.