Propozicije 2023

Festival “Isidor Bajić” je javan i pravo učešća na festivalu imaju redovni učenici osnovnih muzičkih škola.

Organizator takmičenja FIB Duvački instrumenti je Muzička škola „Isidor Bajić” u Novom Sadu. Generalni sekretar je Sandra Dropo Ramaji.

Takmičenje se održava u Muzičkoj školi ”Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67, Novi Sad, od 19. do 21. maja 2023. godine.

Svrha Festivala “Isidor Bajić” je:

 • Interaktivna razmena pedagoških iskustava;
 • Popularizacija klasične muzike na duvačkim instrumentima;
 • Afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima.

Festival “Isidor Bajić” Duvački instrumenti organizuje se za discipline:

FLAUTA – KLARINET – SAKSOFON – OBOA – FAGOT

TRUBA – TROMBON – HORNA – TUBA – EUFONIJUM

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa

 • Baby A kategorija: rođeni 2014. godine i mlađi
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Baby B kategorija: rođeni 2012. godine i mlađi
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 8 minuta
 • Prva kategorija: rođeni 2010. i 2011. godine
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 12 minuta
 • Druga kategorija: rođeni 2008. i 2009. godine
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 15 minuta
 • Treća kategorija: rođeni 2006. i 2007. godine
  • Program: slobodan repertoar (dve ili više kompozicija)
  • Trajanje: do 20 minuta
 • Četvrta kategorija: rođeni 2004. i 2005. godine
  • Program: dve ili više kompozicija:
   • a) I stav koncerta ili sonate ( sonatni ciklus), ili II i III stav koncerta ili sonate, ili varijacije ili najmanje dva kontrastna stava svite.
   • b) repertoar po slobodnom izboru
  • Trajanje: do 20 minuta

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala.

Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljen na sajtu takmičenja www.fibns.com najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica, RTS-a i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

telefon: +381641975035 prof. Sandra Dropo Ramaji, e mail: festivalisidorbajic@gmail.com