Propozicije 2020

Peto studentsko takmičenje iz uporednog klavira „Festival Isidor Bajić” je otvoreno za sve studente muzičke pedagogije, muzičke teorije, kompozicije, dirigovanja, muzikologije, etnomuzikologije, solo pevanja, harmonike, orgulja i svih odseka koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet.

Organizator takmičenja je FIB, Muzička škola „Isidor Bajić” u saradnji sa Katedrom za uporedni klavir Akademije umetnosti u Novom Sadu. Takmičenje se održava u MŠ „Isidor Bajić“, Njegoševa 9, Novi Sad, 16. i 17. maja 2020. godine.

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa na takmičenju

 • I kategorija – studenti prve godine fakulteta.
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera po slobodnom izboru.
  • Trajanje: do 15 minuta.
 • II kategorija – studenti druge godine fakulteta.
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera po slobodnom izboru.
  • Trajanje: do 15 minuta.
 • III kategorija – studenti treće godine fakulteta.
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera po slobodnom izboru.
  • Trajanje: do 20 minuta.
 • IV kategorija – studenti četvrte godine fakulteta.
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera po slobodnom izboru.
  • Trajanje: do 20 minuta.
 • V kategorija – klavirski duo – studenti prve i druge godine fakulteta
  • Slobodan program u trajanju do 15 minuta
 • VI kategorija – klavirski duo – studenti treće i četvrte godine fakluteta
  • Slobodan program u trajanju do 20 minuta

Kandidati koji učestvuju na takmičenju sa autorskim delom, pored svoje kompozicije izvode još dve kompozicije različitih epoha i različitog karaktera po svom izboru.

Takmičenje je javno i program se izvodi napamet, osim za kategorije Klavirski duo.

U svim kategorijama dopušteno je izvođenje pojedinih stavova iz sonata, svita i drugih cikličnih dela.

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala. Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojom učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381691155170;
 • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com