Raspored 2022

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika.

Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Raspored i detaljna satnica nastupa učesnika za OŠ klavir:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Redovni učenici muzičkih škola – subota, 28. maj 2022. godine

Učenici koji ne pohađaju redovno muzičku školu – nedelja, 29. maj 2022. godine

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Bulevar cara Lazara 67, Novi Sad, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji za koju su se prijavili.