Raspored 2023

Redosled nastupa na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom prema prezimenu učesnika. Raspored i satnica nastupa učesnika u svim kategorijama biće objavljeni na sajtu takmičenja najkasnije 7 dana pre početka takmičenja. Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Raspored Festivala „Isidor Bajić“ za disciplinu TO i UP klavir:

(za prikaz detaljne satnice nastupa potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Učenici instrumentalnog odseka koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet

Nedelja, 28. maj 2023. godine, u 15.00

 

Učenici teoretskog odseka

Nedelja, 28. maj 2023. godine, u 15.30:

Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji za koju su se prijavili.