Rezultati 2022

Rezultati takmičenja za OŠ klavir

(za prikaz rezultata kliknite na naziv kategorije)

Redovni učenici osnovnih muzičkih škola:

Učenici koji ne pohađaju redovno osnovnu muzičku školu:

* * *

LAUREAT:

Ivan Černuhin,

MŠ „Isidor Bajić”, Novi Sad

* * *

NAJMLAĐI UČESNIK:

Jelisaveta Vujasinović,

„Muzičko kreativni studio La La”, Novi Sad

* * *

NAJUSPEŠNIJI NASTAVNIK:

Milena Apić, 

MŠ „Isidor Bajić Novi Sad”

* * *

ŠKOLA SA NAJVEĆIM BROJEM UČESNIKA:

MŠ „Isidor Bajić Novi Sad”

 

Čestitamo svim učesnicima i njihovim profesorima na osvojenim nagradama! 🙂