Žiri 2018

Učesnike ocenjuje žiri sastvaljen od tri do pet članova, renomiranih klavirskih pedagoga iz zemlјe. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija za UP. KLAVIR – STUDENTI su (po abecednom redu):

  • Aleksandra Stepanović
  • Bisera Veljković
  • Julija Bal
  • Olga Borzenko
  • Olivera Radmanović

* * *

ALEKSANDRA STEPANOVIĆ je rođena 1975. godine u Sremskoj Mitrovici. Studije kompozicije završila je 2000. godine, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Miroslava Štatkića, predstavljanjem dela Zrno za veliki simfonijski orkestar. Poslediplomske studije iz oblasti kompozicije završila je na Muzičkoj akademiji Cetinje odbranom magistarskog rada The Vibration of Eternity za flautu, klarinet, hornu, udaraljke, gitaru, harmoniku, klavir, violu i kontrabas, u klasi prof. M. Štatkića.

U svom dosadašnjem stvaralaštvu, obraćala se pre svega velikim vokalno-instrumentalnim i orkestarskim formama, različitim sastavima na području kamerne muzike, kao i oblasti lida, odn. solo pesme. Pored navedenih kompozicija svojim značajem ističu se: kantata Oči uma; Idila za gudački orkestar; gudački kvartet Drvo života; svita za klavir Kako naći izgubljenu zemlju; trio za obou, klarinet i fagot Vodarkinje vile; Iza severnog vetra, za trubu, orgulje i udaraljke; kao i mnogobrojne sole pesme na stihove Pere Zubca (Drvo u polju, Crna ptica, Povratak Hrista, Uspavanka, Tužni pevač) i mnoga druga.

Njene kompozicije izvođene su na Susretima Akademija, A-Festu u Novom Sadu, Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, ciklusu koncerata „Novi zvučni prostori“ kada je imala sopstveno autorsko veče uz učešće eminentnih umetnika, na koncertu povodom 15 godina umetničkog rada TAJJ kvarteta. Multimedijalnim projektima predstavila se na Dositejevim danima, Antićevim danima, otvaranju izložbe slikara mr Dušana Todorovića…

Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

* * *

BISERA VELJKOVIĆ je diplomirala i magistrirala na Fakultetu umetnosti u Prištini u klasi profesora Dragoslava Aćimovića. Usavršavala se na majstorskim kursevima i seminarima kod Nauma Štarkmana, Arba Valdme i Dragoljuba Katunca.

Posle studija nastavlja muzičku delatnost koja se ogleda u više održanih celovečernjih solističkih resitala širom Srbije, a sa podjednakim uspehom je nastupala i kao kamerni muzičar u zemlji i inostranstvu ( Švajcarska, Austrija, Rumunija).

Članica je klavirskog trija “Perla”, sa kojima aktivno koncertira i kvarteta pijanistkinja “D-Art” sa kojima je imala zapažen nastup u Zadužbini Ilije M. Kolarca i snimljen CD, zatim  dua “ Melodica Serbica” i kamernog ansambla “ Bliss”.

Kao solista i kamerni muzičar, nastupala je više puta na svim većim muzičkim festivalima, kao što su NIMUS, LEDAMUS, IHS.  Sa kamernim orkestrom ‘Amoroso” je solistički  nastupila na NIMUS-u  izvodeći klavirski koncert J.S.Bacha.  Sarađivala je sa dirigentima Suzanom Kostić, Radetom Pejčićem i Zoranom Stanisavljevićem.

Od 2003. radi na Fakultetu umetnosti u Nišu za predmet – komplementarni klavir.

U trogodišnjem mandatu obavljala je dužnost šefa Katedre za komplementarni klavir.

Kao pedagog ima zapažene rezultate i mnogobrojne nagrade svojih studenata.

* * *

JULIJA BAL  Izvođenjem sopstvenih transkripcija za klavir, Julija Bal je kao pijanistkinja i kompozitor privukla pažnju publike i kritičara nakon debija u Njujorškom Karnegi Holu 2009 godine. Nastupala je u Srbiji, Italiji , Pоljskоj, Grčkоj, Mađarskоj, Hrvatskоj, Еngleskоj, Japanu, Izraelu, Tajlandu, Vijetnamu, Кambоdži, Indоneziji, Maleziji, zemljama SАD.

Dobitnica je nagrada: “Bradshaw&Buоnо”(SАD), “Ibla Grand Prize”, “Victоria Caffa Righetti”(Italija), “Petar Коnjоvić”, “Yamaha”, “Muzika Кlasika”(Srbija), finale kоnkursa “Tansmann”(Pоljska), četvrtfinale “TIM Music Cоmpetitiоn”(Francuska).

Nоtnо izdanje i snimak njenih transkripcija Еtida Vila-Lоbоsa kоje su оbjavile АGV i Аmbasada Brazila, arhivirane su u muzeju “Villa-Lobos”(Brazil). Školovala se u klasi prof. Biljane Dabić, Kemala Gekića, Jokut Mihailović, Biljane Gorunović.

Trenutno je na doktorskim studijama klavira na FMU kod prof. Dubravke Jovičić. Kao kamerni izvođač nastupa u duu “Jelena i Julija” sa pijanistkinjom Jelenom Bajić. Оd 2004. gоd. je radila u MŠ“Jоsip Slavenski” (Nоvi Sad), a оd 2011. gоd. predaje Кlavirski praktikum na АUNS.

* * *

Mr OLGA BORZENKO završila je školu za talente «Solomija Krušeljnickaja» pri Konzervatorijumu «N. V. Lisenko» i Muzičku akademiju (klasa S. A. Dajč) u Lavovu. Magistrirala je na Nacionalnoj muzičkoj akademiji «Čajkovski» u Kijevu 1986. godine u klasama rof. V. V. Sečkina i A. M. Snegerjova. Po završetku svake faze školovanja dobijala je odlikovanja za izuzetne uspehe u radu iz svih predmeta.

Pedagošku aktivnost započela je u Lavovu upravo na Akademiji gde je i studirala. Kao profesor klavira na Katedri za klavir radila je od 1986. do 1998. godine. Ovaj period obeležen je značajnim rezultatima na nacionalnim takmičenjima i početkom rada u oblasti klavirske metodologije.

Koncertnu i pedagošku delatnost nastavila je na Cetinju, gde dolazi na poziv Senada Gačevića, dekana Muzičke akademija sa Cetinja. Od 1998. godine zaposlena je kao vanredni profesor klavira na Muzičkoj akademiji i (do 2002. godine) kao honorarni profesor u srednjoj Muzičkoj školi u Kotoru. Nastavila je uspešan rad sa učenicima i studentima, što potvrđuju i brojne nagrade na republičkim i internacionalnim takmičenjima, te je bila i član žirija na republičkim i saveznim takmičenjima.

Od 2002. godine živi u Novom Sadu i zaposlena je u Muzičkoj školi «Isidor Bajić» na radnim mestima klavirskog stručnog saradnika i profesora klavira. Dalje učešće na brojnim koncertima i takmičenjima čini njeno iskustvo i biografiju sve bogatijom. Kolekcija diploma Olge Borzenko i njenih učenika bogata je brojnim nagradama sa domaćih i internacionalnih takmičenja.

Srednjoškolci iz njene klase redovno nastavljaju dalje usavršavanje na muzičkim akademijama u zemlji i inostranstvu.

Učestvovala je, zajedno sa svojim učenicima, u radu Prvog, Drugog ,Trećeg  и Četvrtog Memorijala «Isidor Bajić» – u okviru Okruglog stola Otvorenog pijanističko-pedagoškog foruma i na Pijanističkom takmičenju «Isidor Bajić». Rezultat tih aktivnosti i kontakata je učešće na «Yale Masterclass» u vidu predavača.

Redovno je priređivala klavirske resitale i često nastupala sa orkestrima pod rukovodstvom poznatih ukrajinskih i evropskih dirigenata (D. Kabalevski, R. Filipčuk, D. Pelehatoj, I. Simović, B. Gnjedaš, I. Kolesij, I. Juzuk, F. Albanezi). Nastupala je na festivalima u Podgorici, Kotoru, Herceg-Novom, Tivtu, Baru i Novom Sadu.

Učestvovala je  u radu žirija  republičkih takmičenja Srbije i Crne Gore , a takođe  u radu žirija Međunarodnog takmičenja «Petar Konjović», Internacionalnog takmičenja „Slobomir“-Bijeljina, kao i na mnogim domaćim takmičenjima.

Član je Udruženja klavirskih pedagoga Vojvodine «UKLAPEV» i evropske asocijacije EPTA.

* * *

OLIVERA RADMANOVIĆ je diplomirala u klasi prof. Mirjane Šuice- Babić, magistrirala u klasi prof. Ninoslava Živkovića na Katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Doktorirala je 2017.godine na temu „Interpretacione mogućnosti u prelidima A.Skrjabina op.11 i F.Šopena op.28“. Dobitnik je velikog broja nagrada od kojih su najznačajnije Oktobarska nagrada grada Beograda i prva nagrada na međunarodnom takmičenju pijanista „Petar Konjović“.

Ostvarila je veliki broj koncerata kao solista i kao kamerni muzičar. Nastupala je u svim eminentnijim salama u Beogradu, kao i u mnogim gradovima u Srbiji i šire. Nastupala je na mnogim festivalima, BELEF, BEMUS, PIANO CITY, Svetska konferencija pijanizma, Tribina kompozitora. Više puta je nastupala sa orkestrom Radio Televizije Beograd i sa orkestrom Beogradske filharmonije kao solista. U klavirskom duu sa Majom Mihić je nastupila sa orkestrom Vojske Srbije.

Dobitnica je zahvalnice FMU za umetnički i pedagoški doprinos.