Nagrade 2018

Žiri dodelјuje prvu, drugu i treću nagradu za izvođenje, kao i prvu, drugu i treću nagradu za autorsko delo. U odluci o dodeljivanju nagrade za autorsko delo u radu žirija učestvovaće dodatni član sa Katedre za kompoziciju Akademije Umetnosti, Novi Sad.

Žiri dodeljuje specijalnu nagradu za najbolјe izvedeno delo nastalo u periodu od druge polovine XX veka do danas.

Žiri može dodeliti i specijalnu nagradu za najbolјu autorsku kompoziciju.

Žiri može proglasiti laureata takmičenja.

OCENJIVANJE UČESNIKA

Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen. Bodovanje učesnika vrši se sabiranjem poena sa bodovnih lista i izračunavanjem srednjeg broja bodova. Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći:

  • Prva nagrada – 90 do 100 bodova;
  • Druga nagrada – 80 do 89,99;
  • Treća nagrada – 70 do 79,99;
  • Pohvala – 60 do 69,99.

NAGRADE

Svaki nagrađeni učesnik dobiće diplomu.

Najbolje plasirani učesnici iz svih kategorija nastupiće na koncertu u okviru Svetske konferencije klavirskih pedagoga, pijanista i umetnika u Novom Sadu od 27. juna do 03. jula 2018. godine.

Laureat ili najbolje plasiran učesnik dobija besplatno učešće na Radionici Izvođačka praksa Nove Muzike Branke Parlić, nastavnika stručnog predmeta Akademije Umetnosti, Novi Sad.

Dobitnik specijalne nagrade za najbolje izvedeno delo nastalo u periodu od druge polovine XX veka do danas dobija CD ili note muzike savremenih autora.

Učesnik koji osvoji specijalnu nagradu za autorsko delo dobiće priliku da svoju autorsku kompoziciju izvede na godišnjem koncertu Katedre za kompoziciju Akademije Umetnosti.

NAGRADА ZA NASTAVNIKE

Članovi žirija jednoglasnom odlukom mogu da proglase najuspešnijeg nastavnika na festivalu. Najuspešnijem nastavniku dodeljuje se novčana nagrada u visini od 10.000,00 dinara