Raspored 2018

Raspored i detaljna satnica nastupa za TO i UP klavir:

(za prikaz rasporeda potrebno je kliknuti na naziv kategorije)

Učesnici su dužni da se sami informišu o rasporedu i satnici takmičenja.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji za koju su se prijavili.