Propozicije 2018

Prvo srednjоškolsko takmičenje iz klavira „Festival Isidor Bajić” je otvoreno za sve učenike:

 • teoretskog odseka i
 • instrumentalnog odseka koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet.

Organizator takmičenja je FIB, Muzička škola „Isidor Bajić” u saradnji sa Katedrom za klavirski praktikum Akademije umetnosti u Novom Sadu. Takmičenje se održava u MŠ „Isidor Bajić“, 19. i 20. maja 2018. godine.

Kategorije, program i dozvoljena minutaža nastupa na takmičenju

TEORETSKI ODSEK

 • I kategorija – učenici I TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 8 minuta.
 • II kategorija – učenici II TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 8 minuta.
 • III kategorija – učenici III TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 10 minuta.
 • IV kategorija – učenici IV TO
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera.
  • Trajanje: do 10 minuta.

Učesnici III i IV kategorije mogu u program za takmičenje da prijave autorsko delo. U tom slučaju pored svoje kompozicije izvode bar još jednu kompoziciju različitih epoha i različitog karaktera po svom izboru.

U svim kategorijama program se izvodi napamet.

UPOREDNI KLAVIR

 • I kategorija – učenici I UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 5 minuta
 • II kategorija – učenici II UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 7 minuta
 • III kategorija – učenici III UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 10 minuta
 • IV kategorija – učenici IV UP
  • Program: najmanje dve kompozicije različitih epoha i karaktera
  • Trajanje: do 10 minuta.

Učesnici III i IV kategorije mogu u program za takmičenje da prijave autorsko delo. U tom slučaju pored svoje kompozicije izvode bar još jednu kompoziciju različitih epoha i različitog karaktera po svom izboru.

U svim kategorijama program se izvodi napamet.

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala. Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Takmičenje će biti medijski praćeno putem radio-stanica, lokalnih televizijskih stanica i štampe. Nastupi učesnika snimaju se na visokokvalitetnoj opremi.

Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje.

Sve troškove takmičenja (hotelskih usluga, putovanja i sl.) snose učesnici.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, učesnik ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

U slučaju nedovoljnog broja učesnika u pojedinoj kategoriji, organizator zadržava pravo da otkaže takmičenje u kategoriji, o čemu će svi učesnici u toj kategoriji biti obavešteni 7 dana pre početka takmičenja. U tom slučaju organizator festivala će vratiti troškove donacije u celosti.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381691055321;
 • telefon: +381691055003;
 • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com