Prijava 2023

Prijavljivanje se vrši od 16. januara 2023. do 24. februara 2023. godine, isključivo elektronskim putem.

Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu, koju možete preuzeti klikom na sledeće linkove: Prijava (word dokument) ili Prijava (PDF dokument)
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Dokumentaciju je potrebno poslati na mejl festivalisidorbajic@gmail.com, a u naslovu (subjektu) poruke obavezno napisati Prijava za Mozgalicu.

Donacija za učešće na Festivalu iznosi 3.000,00 dinara, po učesniku, za učesnike iz Srbije, odnosno 30 evra za učesnike iz inostranstva.

Uputstvo za uplatu donacije

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način:
  • uplatilac: ime i prezime, adresa polaznika
  • svrha uplate: Donacija za festival – Mozgalica
  • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope-Vojvodina
  • račun primaoca:  150-1863490-69
  • poziv na broj: 03-03-2023
U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – OŠ klavir, za ime i prezime učesnika

Za učesnike iz inostranstva

BIC / SWIFT  CODE
57A: Account with institution:
KRAGRS22
EUROBANK Direktna a.d.
IBAN
59: Beneficiary customer:
RS35150007010007322463
Udruženje klavirskih pedagoga Evrope-Vojvodina
Bulevar cara Lazara 67
Novi Sad, Srbija
Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.
U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.