Prijava 2018

Prijavljivanje se vrši do 30. aprila 2018. godine, isključivo putem elektronske forme koja na ovoj stranici. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu;
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Donacija za učešće na festivalu iznosi 1500,00 dinara, PO ČLANU SASTAVA.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije:

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način

  • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika (jedan član sastava)
  • svrha uplate: Donacija za FIB – kamerna muzika, za ime sastava
  • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope – Vojvodina
  • račun primaoca: 125-1831930-38
  • poziv na broj: 13-05-2018

U slučaju da uplatu donacije ne vrši ni jedan od članova sastava, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime sastava za koji se uplaćuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival FIB – kamerna muzika, za ime sastava.

Na nalogu za uplatu za kategoriju Kamerna muzika, sastavi uplaćuju zbirni iznos za donaciju (zbir donacija svih članova sastava, npr. za tri člana sastava, uplaćuje se 4500,00 dinara).

Za učesnike iz inostranstva

Potrebno je kontaktirati organizatora na e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com, radi dobijanja informacija o potrebnim instrukcijama za uplatu donacije.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnici koji uplaćuje donacije.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

[caldera_form id=“CF56c1f3cd9acb8″]

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

  • telefone: +381603836868;
  • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com