Žiri 2018

Učesnike ocenjuje žiri sastavlјen od tri do pet renomiranih pedagoga iz zemlјe i inostranstva. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija za Kamernu muziku su (po abecednom redu):

  • Goran Marinković
  • Igor Paroški
  • Timea Hotić
  • Timea Kalmar

* * *

Dr um. GORAN MARINKOVIĆ (1962) je diplomirao na Odseku za duvačke instrumente – fagot i na Odseku za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Poslediplomske studije je završio na Odseku za duvačke instrumente – fagot. Stekao je titulu doktora umetnosti 2013. godine, (oblast kamerna muzika) Profilacija zvuka i interpretativna uloga fagota u kamernim delima srpskih kompozitora 20. i 21. veka, mentor mr Zorica Ćetković.

Tokom svoje umetničke karijere bio je član i prvi-solo fagotista Beogradske filharmonije i Državnog kamernog orkestra Cyprus State Orchestra. Goran Marinković je prvi-solo fagotista orkestra Camerata Serbica.

Iz delovanja u okviru kamerne muzike izdvajamo: član kamernog ansambla „Beogradski barokni kvartet“, član duvačkog kvinteta „Less Bacchanalles“, „Ansambl za novu muziku“. Trenutno je član ansambla „Gradilište“,član „Beogradskog kamernog seksteta“ i kamernog ansambla „Novosadski duvački kvintet“.

Goran Marinković imao je veliki broj solističkih resitala i koncerata kamerne muzike. Izdvajamo: samostalni resital, ciklus Susret s umetnikom 2005. godine ; serija koncerata – Nacionalna koncertna sezona 2008.; resital, galerija Artget KC Beograda 2008.; dva koncerta duvačkog seksteta u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2009. godine; koncert kamerne muzike Večernja promenada u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2010. godine; koncert kamerne muzika za instrumentalni kvintet i septet, sala Beogradske filharmonije 2010.godine; koncert kamerne muzike i izvođenje autorskog dela Goran Marinković i prijatelji 2011.godine; Profilacija zvuka i interpretativna uloga fagota u kamernim delima srpskih kompozitora 20. i 21. veka, koncert u sali Studentskog kulturnog centra 2013. godine; dva koncerta ansambla „Beogradski kamerni sekstet“ u sali SKC-a i sali Beogradske filharmonije 2016. godine; dva koncerta ansambla „Novosadski duvački kvintet“ u Sali Beogradske filharmonije tokom 2017. godine; koncert profesora i studenata Katedre za kamernu muziku FMU u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2017. godine; dva koncerta ansambla „ Novosadski duvački kvintet“ u svečanoj sali Gradske kuće u Novom Sadu 2017. godine…

Kompozicije Gorana Marinkovića izvođene su na Tribinama savremenih kompozitora u Opatiji i Beogradu, na koncerima u okviru BEMUS-a i na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. Njegova dela izvođena su i u alternativnim prostorima koji afirmišu stvaralaštvo savremenih autora.

Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je u zvanju redovnog profesora na Katedri za kamernu muziku za rad sa duvačkim ansamblima.

* * *

IGOR PAROŠKI (1977, Novi Sad) završio je Muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu na odseku harmonike u klasi profesorke Nade Vještice, a zatim diplomirao na pedagoškom smeru Akademije umetnosti u Novom Sadu. Od 2006. godine je zaposlen u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ na odseku harmonike kao profesor čitanja s lista, kamerne muzike i dirigent orkestra harmonika osnovne muzičke škole.

Za vreme svog pedagoškog rada osvajao je prve nagrade sa kamernim ansamblima na domaćim i međunarodnim takmičenjima (Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola, Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko“, Međunarodni susreti harmonikaša u Puli, Festival „Zvezdane staze“).

Sa orkestrom harmonika „Margita Baračkov“ osvojio je prve nagrade na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola (2007. i 2009. godine) , Festivalu muzičkih škola Srbije u Vršcu (2007.) i Međunarodnim susretima harmonikaša u Puli (2009.)

2012. godine je dirigovao međunarodnim orkestrom harmonika u okviru projekta „Panonika harmonika“ koji je finansiran od strane Evropske komisije za kulturu (Brežice, Slovenija).

2015. godine je rukovodio radom Kamernog orkestra harmonika „Eufonija“ sa kojim je nastupio na Međunarodonom festivalu mladih harmonikaša „Zvezdane staze“ u Novom Sadu i na otvaranju „7. Svetske konferencije pijanista“ u Novom Sadu u saradnji sa renomiranim novosadskim klavirskim duom „Ingmar“.

2016. je nastupio kao gost dirigent na „Danima harmonike“ u Ljubljani (Slovenija) gde je u okviru koncerta „Nove smernice“ premijerno izveo dela Velija Kujale (Finska) i Branimira Rezića (Hrvatska) sa Orkestrom harmonika Akademije za glazbu iz Ljubljane.

Od 2011. godine radi i kao nastavnik kamerne muzike. Njegovi ansambli (ONE duo, Per Sempre, Ma-Day i drugi) su osvojili veliki broj prvih nagrada na mnogim takmičenjima u zemlji i inostranstvu – Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola, Susreti harmonikaša u Puli (Kup grada Pule za najbolji kamerni sastav), Međunarodno takmičenje „Davorin Jenko“… Prošle godine je na Festivalu „Isidor Bajić“ za kamernu muziku dobio priznanje za najboljeg nastavnika na takmičenju.

* * *

TIMEA HOTIĆ diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Milice Šnajder – Huterer i prof. Sanje Lagumdžije – Hadžić,a specijalizaciju završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Rite Kinke.

Pohađala veći broj majstorskih radionica kod poznatih umjetnika kako što su Rita Kinka, Sonja Antunić, Nataša Veljković, Arbo Valdma i dr.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci radi od njenog osnivanja 1998.godine kao umjetnićki saradnik, zatim dobija docenturu na Katedri za kamernu muziku, a 2017. postaje redovni profesor na istoj katedri.Šef je Katedre za kamernu muziku.

Do 1991.je stalni član Banjalučkog kamernog orkestra pod rukovodstvom dirigenta prof, Julija Marića, a saradnju sa orkestrima nastavlja u Banjalučkoj fiharmoniji i orkestru banjalučke akademije.

Njeni studenti otvaruju pažnje vrijedne nastupe kako na koncertima i gostovanjima,tako i na takmičenjima (Galerija Kolarčeve zadužbine, Villa Butrio Italija, Concorso Val Tidone,  Natjecanje Flauta Aurea Zagreb, Festival „Isidor Bajić“ Novi Sad i dr), a dobitnik je i Zlatne plakete Mokranjčevih dana u Zaječaru za izvođenje koncerta tria „Šumanu u čast“.

Dugotrajnu saradnju ostvaruje sa klarinetistom Nikolom Srdićem (Novi Sad) ,a od 2008.formira duo sa oboistkinjom Veronikom Antunović – Marić (Novi Sad) koji je odsvirao niz koncerata u projektu „Jedinstvo raznolikosti“,a njihova saradnja ne prestaje ni danas proširujući sa na trio sa flautistkinjom Ksenijom Mijatović (Novi Sad) i na Novosadski duv Univerziteta u banaački kvintet.

2016. učesnik je projekta u okviru manifestacije „Dani Vlade Miloševića“ pod nazivom „Partiture iz paučine“,gdje sa klarinetistom Dejanom Trkuljom izvodi i snima djela ovog poznatog bosanskohercegovačkog kompozitora i etnomuzikologa.

2017. drži master class na Conservatorio „Giuseppe Tartini“Trieste (projekat ERASMUS+), gdje sarađuje sa oboistom Pietro Millela i fagoristom Sergio Lazzeri – koncert tria, Aula Magna, Conservatorio „Giuseppe Tartini“. Iste godine sviraju i u Bošnjačkom institutu u Sarajevu na svečanom koncertu koji je obilježio uspješnu saradnju nastavnika i studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, Muzičke akademije u Sarajevu i Conservatorio „Giuseppe Tartini“ iz Trsta.

* * *

TIMEA KALMAR (violončelo, Novi Sad)  rođena je 1975. godine u Subotici, gde je završila osnovnu i srednju muzičku školu u klasi profesora Mirka Molnara.

Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu  u klasi profesora Ištvana Varge (1999.). Magistrirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu  na odseku za kamernu muziku u klasi profesora Ladislava Mezeia (2005.). Magistrirala je violončelo na Fakultetu umetnosti u Nišu  u klasi profesora Anatoli Krastev/ Bugarska (2008.). Trenutno  je apsolvent  doktorskih akademskih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, studijski  program:  Kamerna muzika – matični ansambl, pod mentorstvom prof.Ištvana Varge/Budimpešta.

Svirala je u mnogim kamernim ansamblima i  bila je vođa grupe violončela i solo čelista u orkestrima  kao što su: Vojvođanska filharmonija, Subotička filharmonija, Subotički kamerni orkestar, Sarajevska filharmonija, Internacionalni gudački orkestar, Camerata Academica, Novosadski solisti, Novosadksi kamerni orkestar, Zrenjaninska filharmonija, Zrenjaninski kamerni orkestar, Festivalski orkestar KotorArt-a, Festivalski orkestar NOMUS-a, operski orkestar Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu itd.

Od osnivanja (1997.godine)  je violončelistkinja gudačkog kvarteta TAJJ sa kojim aktivno nastupa u zemlji i inostranstvu,  realizuje radio i tv snimke, kao i više kompakt diskova za domaće i inostrane izdavačke kuće.

Uspešno se bavi  organizacijom: od 2007. do 2013. godine bila je umetnički intendant Festivalskog orkestra Kotor Art (Crna Gora) a od 2017.godine je menedžer istog orkestra; kao saradnik NOMUS-a (2012.,2015., i 2016.godine) bila je zadužena za organizaciju Festivalskog orkestra; ona je  umetnički rukovodilac projekata kao što su „Profesoru s ljubavlju“ , „Koncert povodom 90.rođendana maestra Mladena Jagušta“, itd.

Pedagoškim radom se bavi od 1996.do 2001.godine u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, a od 2001.godine do danas na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na Katedri za kamernu muziku. U zvanju vanrednog profesora je od 2008.godine. Od oktobra 2012. do juna 2017.godine  je bila Šef  katedre za kamernu muziku.