Prijava 2017

Prijavljivanje se vrši do 30. aprila 2017. godine, isključivo putem elektronske forme koja će biti postavljena na ovoj stranici. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

 • popunjenu elektronsku prijavu
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
 • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Donacija za učešće na festivalu iznosi 3.000,00 dinara, po učesniku.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način:

 • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
 • svrha uplate: Donacija za festival – klavirski praktikum
 • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope – Vojvodina
 • račun primaoca: 125-1831930-38
 • poziv na broj: 03-2017

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu za uplatu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – klavirski praktikum, za ime i prezime učesnika.

Za učesnike iz inostranstva

Potrebno je kontaktirati organizatora na e mail: festivalisidorbajic@gmail.com, radi dobijanja informacija o potrebnim instrukcijama za uplatu donacije.

U slučaju odustajanja učesnika, donacije i dokumenti neće biti vraćeni.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

[caldera_form id=“CF56c1ee4fa68c6″]

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381691055321;
 • telefon: +381691055003;
 • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com