Žiri 2017

Učesnike ocenjuje žiri sastvaljen od tri do pet članova, renomiranih klavirskih pedagoga iz zemlјe. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija za UP KLAVIR – STUDENTI su (po abecednom redu):

  • Biljana Dabić – MŠ „Isidor Bajić“, Novi Sad
  • Jelena Đajić Levajac – FMU Beograd
  • Aleksandra Stepanović – AU Novi Sad
  • Irina Zagurskaja – AU Novi Sad

BILJANA DABIĆ Srednju muzicku skolu “Isidor Bajic”,Novi Sad, zavrsila u klasi prof.Bosiljka Pajor.Diplomirala na Akademiji umetnosti , Novi Sad. Studirala u klasi prof.Evgenija M.Timakina,Moskva, kao i prof.J.Mihailovic,prof. A.Vadma, prof.A.Preger. Zavrsila specijalisticke studije iz Metodike nastave klavira.Pedagoski rad ostvaruje u MS “Isidor Bajic”, Novi Sad. Radila na AUNS na predmetu klavirski praktikum, sk.2004./2005.g.

Ucenici iz klase B.Dabic  osvojili su znacajne nagrade na pijanistickim takmicenjima u zemlji i inostranstvu( Beograd, Herceg Novi, Kotor, Sabac, Nis, Stresa-Italy, Usti nad Labem-Czech Republic, Taipei-Taywan, Vicenza-Italy, Hannover-Deutschland,Kiev-Ukraine).

Impozantan broj ucenika iz klase B.Dabic zavrsio je muzicke akademije u zemlji i inostranstvu( Akademija umetnosti- Novi Sad, Julliard School-New York,USA,Akademija umetnosti-Bratislava,Slovakia, UBC School of Music,Vancouver,USA).

Dobitnik je nagrade Udruzenja muzickih i baletskih pedagoga Srbije, Pohvale za rad i postignute rezultate Izvrsnog veca AP Vojvodina, priznanja za izuzetan pedagoski rad na medjunarodnim takmicenjima u Ceskoj, Italiji, Ukrajini Tajvanu.

Ucestvovala je u radu zirija na znacajnim pijanistickim takmicenjima ( Beograd, Herceg Novi, Kotor, Nis, Kiev, Vicenza) i u radu na svetskim pijanistickim konferencijama u Ukrajini i Italiji. Odrzala je strucne seminare u zemlji i inostranstvu.

Permanentno ucestvovala u radu strucnih klavirskih sekcija pri UMBP Srbije i ZMBS Srbije, radu Upravnog odbora , Komisiji za dodelu priznanja, pri UMBP.

Ucesnik je Yale SMN majstorskih radionica.

JELENA ĐAJIĆ LEVAJAC rođena je 1972.godine u Beogradu. Nižu i srednju muzičku školu završila je u muzičkoj školi “Mokranjac” u klasi prof. Vukice Viličić. Primljena je na Fakultet muzičke umetnosti u klasu Mirjane Šuice-Babić 1988.godine, i diplomirala sa najvišom ocenom. Svoje dalje školovanje nastavila je na “Hochschule der Kunste” u Berlinu ,u klasi prof. Elena Lapitskaje, paralelno upisujući magistarske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Mirjane Šuice-Babić. Pohađala je kurseva eminentnih pedagoga i pijanista: Jelene Rihter, Dmitrija Baškirova, Martina Hjuza i Klausa Helviga. Profesionalno se usavršavala i privatno radeći sa prof. Marinom Volf i prof.Aleksandrom Sandlerom sa konzervatorijuma “Rimski Korsakov” (Sankt Petersburg).

Nastupala je kao solista i kamerni muzičar u najznačajnijim salama Beograda, Novog Sada, Niša, Sremske Mitrovice, i drugim gradovima Srbije kao i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj,Nemačkojj, Rusiji, Italiji. Ostvarila je mnogo snimaka za Radio i Tv Srbije, RTV Crne Gore, Radio i Televiziju Šapca, Valjeva itd. , kao i gostovanja u radio i TV emisijama umetničkog programa. Član je klavirskog kvarteta Weissburg, klavirskog dua Mezzo, umetnički saradnik istaknutih operskih umetnika, sa kojima je ostvarila brojne koncerte u Srbiji i inostranstvu. Sarađivala je sa mnogim istaknutim muzičarima, kao i sa Beogradskom filharmonijom, Simfonijskim orkestrom RTS, gudačkim orkestrom “ Dušan Skovran”, sa dirigentima A. Šurev, Ana Zorana Brajović, Željka Milanović.

Bila je saradnik na projektima, organizator i umetnički rukovodioc mnogih studentskih koncerata koji su izvedeni u raznim salama u Beogradu.

Za umetničko pedagoški rad i ostvarene rezultate dobila je zahvalnicu Matice srpske, Zahvalnice Fakulteta muzičke umetnosti, nagradu za najuspešnijeg pedagoga na međunarodnom takmičenju u Novom sadu 2016.godine. Član je UMUSA i EPTA. Radila je kao asistent pripravnik, stručni saradnik i sada je docent na katedri za klavir.

ALEKSANDRA STEPANOVIĆ je rođena 1975. godine u Sremskoj Mitrovici. Studije kompozicije završila je 2000. godine, na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Miroslava Štatkića, predstavljanjem dela Zrno za veliki simfonijski orkestar. Poslediplomske studije iz oblasti kompozicije završila je na Muzičkoj akademiji Cetinje odbranom magistarskog rada The Vibration of Eternity za flautu, klarinet, hornu, udaraljke, gitaru, harmoniku, klavir, violu i kontrabas, u klasi prof. M. Štatkića.

U svom dosadašnjem stvaralaštvu, obraćala se pre svega velikim vokalno-instrumentalnim i orkestarskim formama, različitim sastavima na području kamerne muzike, kao i oblasti lida, odn. solo pesme. Pored navedenih kompozicija svojim značajem ističu se: kantata Oči uma; Idila za gudački orkestar; gudački kvartet Drvo života; svita za klavir Kako naći izgubljenu zemlju; trio za obou, klarinet i fagot Vodarkinje vile; Iza severnog vetra, za trubu, orgulje i udaraljke; kao i mnogobrojne sole pesme na stihove Pere Zubca (Drvo u polju, Crna ptica, Povratak Hrista, Uspavanka, Tužni pevač) i mnoga druga.

Njene kompozicije izvođene su na Susretima Akademija, A-Festu u Novom Sadu, Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, ciklusu koncerata „Novi zvučni prostori“ kada je imala sopstveno autorsko veče uz učešće eminentnih umetnika, na koncertu povodom 15 godina umetničkog rada TAJJ kvarteta. Multimedijalnim projektima predstavila se na Dositejevim danima, Antićevim danima, otvaranju izložbe slikara mr Dušana Todorovića…

Zaposlena je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

IRINA ZAGURSKAJA STOJAKOVIĆ (Kazahstan, 1965), obrazovanje je stekla  na Državnom Konzervatorijumu „P.I.Čajkovski“ u Kijevu (Ukrajina). Studirala je kod istaknutih profesora pijanista I.M.Rjabova i B.A.Arhimovića. Po završetku akademskih studija radila je na Muzičkoj Akademiji u Odesi, na Katedri solo pevanja. Od 1993.g. živi u Jugoslaviji, gde je na Muzičkoj Akademiji u Podgorici angažovana u klasi profesora violine Uroša Pešića, kao klavirski saradnik i kao profesor uporednog klavira, a od 1994. godine zaposlena je u srednoj Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, gde je u toku svog desetogodišnjeg rada imala mnogobrojne koncerte i druge javne nastupe sa učenicima na smotrama, takmičenjima, festivalima i drugim kulturnim manifestacijama. Ujedno je bila angažovana  i na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu kao klavirski saradnik u klasama gostujućih profesora violine Irine Jašvili i Manane Dugladze, sa kojima je i koncertirala. Od 2004.g. zaposlena je na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu, gde i trenutno radi kao Nastavnik stručnog predmeta za užu umetničku oblast Klavirski praktikum. Za njenu karijeru se vezuju uspešni nastupi njenih studenata na koncertima i takmičenjima Komplementarnog klavira, kao i  dugoročna koncertna saradnja sa gudačkim i duvačkim instrumentalistima.