Prijava 2019

Prijavljivanje se vrši do 30. aprila 2019. godine, isključivo putem elektronske forme koja je postavljena na ovoj stranici. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

 • popunjenu elektronsku prijavu
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
 • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Donacija za učešće na festivalu iznosi:

 • za soliste: 3.000,00 dinara, po učesniku;
 • za klavirski duo: 2500,00 dinara po učesniku.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja, koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9, i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način:

 • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
 • svrha uplate: Donacija za festival – Uporedni klavir – studenti
 • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope – Vojvodina
 • račun primaoca: 150-1863490-69
 • poziv na broj: 03-2019

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu za uplatu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – Uporedni klavir – studenti, za ime i prezime učesnika.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

Za učesnike iz inostranstva

BIC / SWIFT  CODE

57A: Account with institution:

KRAGRS22

Direktna Banka AD Kragujevac

IBAN

59: Beneficiary customer:

RS35150007010007322463

Udruženje klavirskih pedagoga Evrope-Vojvodina

Njegoševa 9

Novi Sad

U slučaju odustajanja učesnika, donacije i dokumenti neće biti vraćeni.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

[caldera_form id=“CF56c1ee4fa68c6″]

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

 • telefon: +381691155170;
 • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com