Prijava 2024

Prijavljivanje za Festival Isidor Bajić – Mozgalica vrši se od 12. do 26. februara 2024. godine, isključivo elektronskim putem.

Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata:

  • popunjenu elektronsku prijavu, koju možete preuzeti klikom na sledeći link: PRIJAVA – MOZGALICA 2024 (PDF dokument)
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Napomena: Formular prijave prilagođen je za popunjavanje na računaru. Ukoliko formular prijave popunjavate rukom, molimo Vas da pišete čitko, štampanim slovima. Hvala.

Dokumentaciju je potrebno poslati na mejl fib.mozgalica@gmail.com, a u naslovu (subjektu) poruke obavezno napisati Mozgalica – [ime i prezime učesnika] (npr: Mozgalica – Petar Petrović).

VAŽNO: Nakon slanja prijave, dobićete na mejl potvrdu da je Vaša prijava evidentirana. Ukoliko ova potvrda ne stigne u roku od 24 sata od slanja prijave, molimo Vas da se javite organizatoru na broj 064/270-57-20.

U zavisnosti od toga da li nastavnici/profesori prate svoje učesnike ili učesnik nastupa uz pratnju zvaničnog klavirskog saradnika, donacija za učešće na Festivalu iznosi:

  • 3.500,00 dinara, po učesniku, ukoliko nastavnici/profesori prate svoje učenike;
  • 4000,00 dinara po učesniku, ukoliko učesnik želi da angažuje zvaničnog klavirskog saradnika.

 

Uputstvo za uplatu donacije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način:

  • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
  • svrha uplate: Donacija za festival – Mozgalica
  • primalac: UG ”Družiciranje”
  • račun primaoca: 340-11010209-34
  • poziv na broj: 02-2024
U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplaćuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival Mozgalica, za [ime i prezime učesnika]
Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.
U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.