Žiri 2024

Učesnike ocenjuje žiri sastavlјen od tri člana renomiranih muzičkih pedagoga iz zemlјe. Ispitivač ne učestvuje u ocenjivanju učenika. Članove žirija imenuje „Festival Isidor Bajić”.

Članovi žirija „Mozgalice“ 2024. su:

Ispitivači:

* * *

Mirjana Nedeljković rođena je 1973. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju muzičku školu “ Dr Vojislav Vučković “ u Beogradu, u kojoj i danas radi, završila je 1992. godine. Kao učenica osvajala je brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Godine 1992. na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu upisuje odsek za Opštu muzičku pedagogiju koji veoma uspešno završava 1997. godine sa ocenom 10.

Od 1992. do 1997. godine bila je član Akademskog hora „Collegium musicum“ sa kojim je imala brojne nastupe u zemlji i inostranstvu.

U školi „Dr Vojislav Vučković“ stalno je zaposlena od 1997. godine kao profesor solfeđa i teorije muzike, a od 2011. godina obavlja posao šefa Stručnog veća profesora teoretskih predmeta.

Od 2000. godine u kontinuitetu, sa velikim zadovoljstvom, u školi vodi Pripremni razred (Muzičku igraonicu) sa kojim svake godine održi dva koncerta, Novogodišnji i završni koncert, u salama van škole (Kolarčeva zadužbina, Beogradska filharmonija, SKC, Ustanova kulture Palilula). U pedagoškom radu značajne rezultate je postigla u uvođenju predškolske dece u muziku.

Marta 2016. godine u sali Kolarčeve zadužbine nastupa kao dirigent hora i orkestra i izvodi Kantatu za dečiji hor i gudački orkestar pod nazivom „Igra žica i glasnica“ kompozitora Vere Milanković sa kojom i danas tesno sarađuje izvodeći njene horske kompozicije za decu.

Bavi se mogućnošću povezivanja nastave solfeđa sa nastavom instrumenta, kao i funkcijom solfeđa u interpretaciji muzike. Veoma je zainteresovana za  inovacije u nastavi u radu sa decom svih uzrasta. Nakon brojnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu prva je počela da se bavi uvođenjem kinestetičnog načina učenja muzike tj. pokreta u početnu muzičku nastavu. Otvorena je za saradnju sa institucijama kulture i veoma tesno sarađuje sa roditeljima.

Radove iz oblasti muzičke pedagogije i sociologije („Kako prevazići problem dosade u muzičkom obrazovanju“) prikazala je na 17. Pedagoškom forumu scenskih umetnosti decembra 2014. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Koautor je rada izloženog na Konferenciji  “Human crisis in Education“ sa temom  „Boredom crisis: using music to teach students nowadays“, u Elblagu (Poljska) oktobra 2014. godine.

Na 20. Forumu scenskih umetnosti u organizacije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu (septembar 2017 god.) objavila je rad „Uvođenje Euritmike – metode Emila Žak Dalkroza u srpske muzičke škole“ kao međunarodni interdisciplinarni istraživački projekat.

Kao rezultat saradnje sa kolegama sa Muzičke akademije u Gdanjsku (Poljska) u okviru Erazmus + projekta deo je pilot istraživanja na temu „Uticaj metoda Euritmije na motoričke veštine i osećaj pulsa“ koji je predstavila na 21. Forumu scenskih umetnosti (septembar 2018 god.). Na istom pedagoškom Forumu održala je radionicu za kolege i studente Fakulteta muzičke umetnosti sa temom „Uvođenje pokreta u početnu nastavu solfeđa – predškolski uzrast i uzrast osnovne muzičke škole“.

Marta 2019. godine boravi u Gdanjsku (Poljska) kao gost Muzičke akademije „Stanislaw Moniuszko“ sa kolegama iz Erazmus + projekta gde se još dublje upoznaje sa euritmijom i metodom Emila Žak Dalkroza kao i sa pedagoškom praksom poljskih kolega, obilazeći nastavu od najmlađeg uzrasta pa sve do studenata Muzičke akademije.

Rezultate istraživanja prikazala je kao koautor rada „Solfeđo koji sam voleo/la, koji volim i koji bih voleo/ la“ na Naučnom skupu „Tradicija kao inspiracija“ Vlado. S Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog“ na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska, aprila 2019 godine.

Na 22. međunarodnom Pedagoškom forumu scenskih umetnosti septembra 2019. godine održala je radionicu  pod nazivom „Didaktičke igre sa pokretom u početnoj muzičkoj nastavi“ za studetne i kolege, a na  23. međunarodnom Pedagoškom forumu scenskih umetnosti oktobra 2020. godine održala je predavanje na temu „Iskustva i praksa u nastavi na daljinu u muzičkim školama u Srbiji u toku pandemije Covid 19“.

Od 2015. godine svake školske godine je mentor u okviru stručne prakse studentima Muzičke pedagogije i master studentima Fakulteta muzičke umetnosti  u Beogradu na predmetu Praktična metodika nastave solfeđa.

Od početka školske 2018/2019. godine biva angažovana od strane UNHCR-a i EL sistema Srbije da radi na  socijalno – inkluzivnom projektu “Podrška inkluziji interno raseljenih lica u Beogradu“ sa decom iz socijalno ugroženih osetljivih grupa, uključujući izbeglice, interno raseljenu romsku i drugu decu kao i migrantima. Ovaj projekat imao je za cilj da razvije njihove umetničke, slušne, izvođačke i društveno socijalne sposobnosti. Sa ovom decom radi na elementarnom muzičkom opismenjavanju po EL Sistema metodologiji i ostvaruje brojne nastupe na raznim Konferencijama i koncertima. U tom projektu radi i kao dirigent „Hora i orkestra nade“ u kome su učestvovala deca iz nekoliko muzičkih i osnovnih škola. Iste godine sa svojim učenicima učestvuje u još jednom Erazmus + projektu pod nazivom “Pinocchio joins the orchestra“ (on S.T.R.E.E T.).

Decembra 2018. kao koautor i moderator drži Akreditovani stručni skup – zimsku školu pod nazivom „Ad libitum škola muzičkog opismenjavanja“, sa španskim kolegom Pedrom Reigom.

Od 2018. godine u Beogradu i po Srbiji i regionu drži radionice pod nazivom „Uvođenje pokreta u početnu nastavu solfeđa“ za muzičke pedagoge, kao i seminar „Dete, muzika i pokret“ za učitelje, vaspitače i muzičke pedagoge, koji je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Realizator je akreditovanog seminara ”Muzički kabinet orijentisan na ishode učenja primenom El Sistema metodologije (1 i 2).

Pridruženi je član Komisije za solfeđo pri Udruženju muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, kao i aktivni član Sekcije muzičkih teoretičara Beograda u okviru Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije.

Član je žirija na mnogim takmičenjima i recenzent knjiga iz oblasti solfeđa i muzičke pedagogije.

Njeni učenici osvajaju brojne nagrade na raznim takmičenjima iz solfeđa i teorije muzike. Veliki broj njenih učenika studira na visokim školama u zemlji i inostranstvu i opredeljuju se za rad u pedagogiji, a mnogi su danas veoma uspešni profesionalni muzičari. Sa učenicima ostvaruje lep i kvalitetan odnos i ostaje u kontaktu sa njima i nakon zavšetka školovanja.

Za školsku 2014/2015. godinu dobila je diplomu za postignute izuzetne pedagoške rezultate u nastavi.

2019. godine je angažovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao član Radne grupe koja je vršila izradu predloga Plana nastave i učenja za predmet solfeđo za srednje muzičke škole.

Od školske 2021/2022. godine radi kao pomoćnik direktora Muzičke škole “Dr Vojislav Vučković“ u Beogradu, a od školske 2022/23. godine ima zvanje pedagoškog savetnika.

Udata je i majka dvoje dece.

* * *

Ljiljana Stojmenović, rođena je u Novom Sadu 1976. godine. Srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ (Novi Sad) završila je na odseku za harmoniku.  Akademiju umetnosti u Novom Sadu, muzički odsek, smer opšta muzička pedagogija, diplomirala je 2000.godine.

Kao dugogodišnji član hora „Sveti Stefan Dečanski“ učestvovala je na snimanju nekoliko CD-a, osvajanju druge nagrade na međunarodnom festivalu horova u Velsu (Langolen, UK) i mnogobrojnim koncertima i bogosluženjima širom Srbije i inostranstva.

Od 2002. godine je zaposlena u osnovnoj muzičkoj školi „Josip Slavenski“ (Novi Sad) kao profesor solfeđa, teorije muzike i hora. Njeni učenici osvajaju visoke nagrade iz solfeđa i teorije muzike na smotrama i takmičenjima kao što su: Republičko takmičenje (Beograd), Međunarodno takmičenje (Beograd),  „Susreti mladih solfeđista“ (Požarevac), „Viva la musica“ (Sremska Mitrovica), Ekipni festival solfeđa „Slavenski“ (Novi Sad).

Godine 2012. izdala je muzikaliju sa CD-om „Pevam, dakle postojim“, kao autor aranžmana kompozicija za dečji hor pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Muzičke škole „Josip Slavenski“ (Novi Sad). Projekat je nastao u okviru Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2011-2014.

Jedan je od osnivača Ekipnog festivala solfeđa „Slavenski“ (Novi Sad, 2014.) gde i dalje aktivno doprinosi organizaciji i realizaciji festivala kao član žirija, sekretar i ispitivač.

Kao dirigent školskog hora redovno nastupa na godišnjim koncertima škole i učestvuje u raznim projektima i manifestacijama od kulturnog značaja: „Zmajeve dečje igre“, otvaranje knjižare Zavoda za izdavanje udžbenika – Matica srpska, „Pohvalnica Mokranjcu, Jenku i Tajčeviću“, „Piano City“, „Talenti 2018“, „Učim, znam, vredim“, „Mostovi prijateljstva“ i humanitarnim akcijama „NURDOR“, „Muzika anđela“, „Za Miloša“ i dr.

Na horskim takmičenjima osvajala je eminentna priznanja i najviše nagrade: laureat na republičkom takmičenju (Zemun 2014, Beograd 2018), prva nagrada na republičkom takmičenju (Zemun 2006, 2008, Beograd 2023), specijalna nagrada za najbolje izvedenu obaveznu kompoziciju (Smotra horova, Vršac 2003), nagrada za najbolje izvedenu obaveznu kompoziciju, nagrada za najbolje izvedenu popularnu kompoziciju i nagrada za scenski nastup „FEDEHO“ (Beograd 2015, 2019) i dr.

Za profesionalni rad i postignute rezultate Grad Novi Sad joj više puta dodeljuje pohvalnicu povodom Vidovdanske nagrade.

* * *

Milana Velimirović rođena je u Zrenjaninu 27.1.1964. godine. Srednje muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi „Josif Marinković“ u Zrenjaninu, gde je imala privilegiju da bude učenica istaknutog muzičkog pedagoga Slobodana Bursaća.

Tokom svog obrazovanja i rada, bila je dugogodišnja članica hora „Josif Marinković“, gde je doprinela osvajanju značajnih nagrada, kako na domaćim, tako i na međunarodnim takmičenjima.

Nakon završetka studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 1987. godine, Milana započinje svoj pedagoški rad u Muzičkoj školi „Teodor Toša Andrejević“ u Rumi kao nastavnica solfeđa i teorije muzike gde do danas radi. Tokom svog pedagoškog rada, njeni učenici već više od 35 godina ostvaruju značajne uspehe na takmičenjima i festivalima u oblasti solfeđa i teorije muzike.

Takođe, u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu, je dugogodišnja članica komisije za prijemne ispite.

Od 2018. godine, Milana je postala neizostavni deo muzičko-plesnog teatra „Iskrice“ u Novom Sadu. U okviru ovog pedagoško-edukativnog tima, Milana je angažovana kao glavni dirigentkinja, korepetitorka i autorka pesama.

* * *

Gordana Gavrilov rođena je 1969. god. u Novom Sadu. Srednje muzičko obrazovanje stiče u MŠ “ Isidor Bajić“ na teoretskom odseku (muzički saradnik). Zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture stiče 1993.god. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za opštu muzičku pedagogiju.

Radila je kao nastavnik muzičke kulture u Osnovnoj školi „Dušan Radović“ u Novom Sadu, a zatim kao profesor solfeđa i teorije muzike u srednjoj MŠ “ Isidor Bajić“ u N. Sadu. Od 1996.god. bila je profesor nacionalne istorije muzike, dečjeg orkestra i sviranja horskih partitura. Od 2010. god. radi kao nastavnik solfeđa i teorije muzike u osnovnoj MŠ “ Isidor Bajić“ u Novom Sadu.

Njeni učenici su dobitnici brojnih nagrada na takmičenjima iz solfeđa održanih u Beogradu (Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta, Međunarodno takmičenje iz solfeđa, takmičenje iz solfeđa “ Binički“), Sremskoj Mitrovici (takmičenje iz solfeđa “ Viva la musica“) i Novom Sadu (Festival solfeđa).

Učestvuje u organizaciji takmičenja iz solfeđa pri FIB-u “ Isidor Bajić“ u Novom Sadu, i jedan je od autora primera.

Član je sekcije Muzičkih pedagoga Vojvodine.

* * *

Marinela Skutelis rođena je 1981. godine u Novom Sadu. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu stiče zvanje nastavnika solfeđa i muzičke kulture, odsek opšta muzička pedagodija. Takođe, četiri godine studira na odseku za muzikologiju. Godine 2006. dobija nagradu kao jedan od najboljih studenata u Srbiji sa prosečnom ocenom iznad 9.5.

Profesionalno iskustvo započinje u Osnovnoj školi u Bačkom Magliću kao nastavnik muzičke kulture i nastavlja ga u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu kao nastavnik solfeđa i horski dirigent. Od januara 2007. godine radi u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu i izdvojenom odeljenju u Futogu predavajući solfeđo i teoriju muzike u osnovnoj muzičkoj školi i dečiji orkestar i horske partiture u srednjoj.

Sa učenicima ima zapažene rezultate na različitim takmičenjima (Međunarodno takmičenje iz solfeđa u Beogradu, Republičko takmičenje iz solfeđa i teorije muzike u Beogradu, takmičenje iz solfeđa „Binički“ u Beogradu, ekipni festival solfeđa „Slavenski“ u Novom Sadu, takmičenje iz solfeđa i teorije muzike „Viva la musica“ u Sremskoj Mitrovici). Angažovana je i kao član žirija na takmičenjima iz solfeđa u OMŠ „Stevan Hristić“ u Bačkoj Palanci i  ekipnom festivalu solfedja u MŠ “Josip Slavenski” u Novom Sadu, a bila je i predsednik žirija na takmičenju iz solfedja u MŠ “Josif Marinković” u Zrenjaninu. Njeni učenici su višestruki dobitnici “Vidovdanskih nagrada.”

Generalni je sekretar i jedna od organizatora takmičenja iz sofledja pri FIB-u “Isidor Bajić” u Novom Sadu za koji piše i primere. Takodje vrši uloge ispitivača i korepetitora.

Dve godine učestvuje u ETNO kampu na Karatašu u organizaciji Muzičke omladine Srbije. Bila je dugogodišnji član pevačke grupe „Zdravac“ sa kojom ima izdat jedan kompakt disk i mnogobrojne nastupe širom Srbije.

Tokom radnog odnosa se stručno usavršava na mnogim seminarama i sekcijama, a povremeno učestvuje u radu raznih horova sa kojima nastupa u zemlji i inostranstvu.

Član je sekcije muzičkih teoretičara Vojvodine. Godinama je angažovana u radu komisija na prijemnim ispitima za osnovnu i srednju muzičku školu.

U slobodno vreme je tokom pet godina radila kao prevodilac italijanskog stripa “Alan Ford” na srpski jezik i ima svoj kulinarski i foto blog. Povremeno je angažovana i kao muzički saradnik na seriji “Prvi servis.”

* * *

Milica Brkić je rođena 1975. godine u Novom Sadu. Srednje muzičko obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ na teoretskom odseku. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku za opštu muzičku pedagogiju, stekla je zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture 2001.godine.

Od 1997. godine aktivno se bavi pedagoškim radom sa decom različitih uzrasta. Radila je u gimnazijama i osnovnim školama na mestu profesora muzičke kulture. Od 2011. godine zaposlena je u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ na mestu nastavnika solfeđa, teorije muzike i hora u izdvojenom odeljenju u Futogu, gde učestvuje na brojnim manifestacijama kulturnog i umetničkog sadržaja kao organizator i učesnik.

Njeni učenici učestvuju na takmičenjima iz solfeđa i teorije muzike u Beogradu (Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta, Međunarodno takmičenje iz solfeđa, Takmičenje iz solfeđa „Binički“), Sremskoj Mitrovici (Viva la musica) i Novom Sadu (Ekipno takmičenje iz solfeđa „Slavenski“) gde postižu zapažene rezultate i brojne nagrade.

Jedan je od organizatora i autora primera takmičenja iz solfeđa „Mozgalica“ pri Festivalu Isidor Bajić (FIB) u Novom Sadu.

Marina Dubravac rođena je 1989. godine u Novom Sadu. Srednje muzičko obrazovanje stiče u MŠ „Isidor Bajić“ na teoretskom odseku. Na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu na odseku muzičke pedagogije 2014. godine stiče zvanje profesora solfeđa i muzičke kulture. Godine 2020. stiče zvanje mastera teoretičara umetnosti i medija na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu.

Pedagošku karijeru započinje 2014. godine radeći u osnovnim i srednjim školama na mestu nastavnika muzičke kulture, a od 2017. godine radi u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ kao profesor stručnih predmeta u srednjoj školi. Od školske 2019/20. godine zaposlena je na mestu profesora solfeđa i teorije muzike u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Njeni učenici postižu zapažene rezultate na Republičkom takmičenju iz solfeđa u Beogradu i Festivalu Mozgalica (FIB) u Novom Sadu.

Od 2012. do 2019. godine bila je član „Novosadskog kamernog horasa kojim je učestvovala u realizaciji brojnih uspešnih koncerata. U junu 2018. godine završila je londonsku školu pevanja popularne muzike RSL awards.

Tokom radnog odnosa stručno se usavršava na mnogim seminarima i sekcijama.

Jedan je od ispitivača na takmičenju iz solfeđa pri FIB-u MŠ „Isidor Bajić“ u Novom Sadu.