Prijava 2018

Javaslatok – Zongora (pdf)

Prijavljivanje se vrši do 30. aprila 2018. godine, isključivo putem elektronske forme na ovoj stranici. Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvata

  • popunjenu elektronsku prijavu
  • izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju pasoša (skenirano);
  • dokaz o uplati donacije (skenirano).

Donacija za učešće na festivalu iznosi 3.000,00 dinara, po učesniku.

Učesnici su dužni da se po dolasku prijave u sekretarijatu takmičenja koji se nalazi u prostorijama MŠ “Isidor Bajić”, Njegoševa 9 i prikažu odgovarajući identifikacioni dokument, najkasnije 2 sata pre početka takmičenja u kategoriji.

UPUTSTVO ZA UPLATU DONACIJE

Za učesnike iz Srbije

Nalog za uplatu popuniti na sledeći način

  • uplatilac: ime i prezime, adresa učesnika
  • svrha uplate: Donacija za festival – OŠ klavir
  • primalac: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope – Vojvodina, Novi Sad
  • račun primaoca: 125-1831930-38
  • poziv na broj: 01-2018

U slučaju da uplatu donacije ne vrši učesnik, već drugo lice, na nalogu obavezno naznačiti ime i prezime učesnika za koga se uplačuje donacija u delu svrha uplate: Donacija za festival – OŠ klavir, za ime i prezime učesnika.

Za učesnike iz inostranstva

Potrebno je kontaktirati organizatora na e-mail: festivalisidorbajic@gmail.com, radi dobijanja informacija o potrebnim instrukcijama za uplatu donacije.

Molimo Vas da prilikom uplate donacije u banci ili pošti, napomenete da je potrebno da iznos donacije u celosti bude uplaćen na račun takmičenja. Troškove provizije snosi učesnik koji uplaćuje donaciju.

U slučaju odustajanja učesnika donacija i dokumenti neće biti vraćeni.Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

  • telefone: +381691055321; +381691055003;
  • e mail: festivalisidorbajic@gmail.com