Program 2015

Festival “Isidor Bajić” organizuje se za disciplinu KLAVIR.

Kategorije i dozvoljena minutaža nastupa za redovne učenike osnovnih muzičkih škola:

  • Bebi kategorija: takmičari rođeni 2007. godine i mlađi – do 4 minutа;
  • Prva kategorija: takmičari rođeni 2006. godine – do 5 minuta;
  • Druga kategorija: takmičari rođeni 2005. godine – do 6 minuta;
  • Treća kategorija: takmičari rođeni 2004. godine – do 7 minuta;
  • Četvrta kategorija: takmičari rođeni 2003. godine – do 8 minuta;
  • Peta kategorija: takmičari rođeni 2002. godine – do 9 minuta;
  • Šesta kategorija: takmičari rođeni 2001. i 2000. godine – do 10 minuta.

Kategorije i dozvoljena minutaža nastupa za učenike koji ne pohađaju redovno osnovnu muzičku školu:

  • Prva kategorija: do 2 godine učenja – do 5 minutа;
  • Druga kategorija: do 4 godine učenja – do 7 minuta;
  • Treća kategorija: do 6 godina učenja – do 10 minuta.

U svim kategorijama program se izvodi po slobodnom izboru i napamet.