Propozicije 2015

Organizator festivala: Muzička škola „Isidor Bajić“

Suorganizator festivala: Udruženje klavirskih pedagoga Evrope – Vojvodina

Svrha Festivala “Isidor Bajić” je:

  • Interaktivna razmena pedagoških iskustava;
  • Popularizacija klasične muzike i negovanje principa “radost muziciranja” kod dece;
  • Afirmacija pedagoga sa izuzetnim rezultatima;
  • Mogućnost stručnog usavršavanja za pedagoge.

Festival “Isidor Bajić” održaće se od 23. do 25. maja 2015. godine u Muzičkoj školi Isidor Bajić”, Njegoševa 9, Novi Sad.

Festival “Isidor Bajić” je javan i pravo učešća na festivalu imaju:

  • redovni učenici osnovnih muzičkih škola;
  • učenici koji ne pohadjaju redovno osnovnu muzičku školu (pogledati u odeljku PRIJAVLJIVANJE)

Festival se odvija po Pravilniku festivala. Pravilnik donosi Organizacioni odbor festivala.

Organizator festivala imenuje Organizacioni odbor festivala, koji se stara o pripremi i realizaciji festivala.

Učesnici Festivala “Isidor Bajić” sami snose troškove puta i boravka u Novom Sadu.

Organizator zadržava pravo snimanja, reprodukovanja i prenosa programa.

Organizator Festivala “Isidor Bajić” zadržava pravo na izmene.